torna

Detall de la notícia

Imatge 3041407

251 auxiliars tècnics educatius han triat avui plaça per al curs 2017/18

Durant el dia d'avui 251 auxiliars tècnics educatius (ATE) han triat el centre de treball per el curs 2017-2018 a les seus de la Conselleria d'Educació i Universitat a Palma, Maó i Eivissa. El curs 2017-2018 comptarà amb un total de 284 ATE amb un increment de nou professionals en relació al curs passat, que foren 275. Per Illes, 202 treballen a centres de Mallorca, 26 a Menorca i 56 a les Illes Pitiüses.

Els ATE són els professionals que es dediquen a la cura i atenció dels alumnes amb necessitats educatives especials per donar suport al tutor o als especialistes dels centres educatius de les Illes Balears. Formen part de l'equip de suport o del departament d'orientació i compleixen una funció assistencial i educativa.

Fins el curs 2016-17, 160 ATE tenien contractes de jornada parcial a 5,22 hores o 6,24 hores. Aquesta situació provocava problemes d'atenció als alumnes i de coordinació amb els equips de suport. Per millorar aquesta situació des de les conselleries d'Educació i Universitat i d'Hisenda i Administracions Públiques es va impulsar un acord amb els sindicats d’ampliació de la jornada dels ATE, signat el dia 9 de juny al Comitè Intercentres de personal laboral del Govern de les Illes Balears.

Aquest acord ha permès ampliar la jornada laboral dels ATE que voluntàriament s’hi han volgut acollir, a jornada completa. Acabat el procés, dels 160 ATE a jornada parcial, 145 s'han acollit a aquest canvi a jornada completa i només 15 han volgut mantenir la jornada parcial. Això permetrà oferir una millor atenció a l'alumnat NEE no només durant l'horari lectiu si no també a les activitats complementàries (activitats escolars complementàries, escola matinera, menjador escolar, etc...)

També s'ha ampliat el contracte dels ATE fixes discontinus que abans eren contractats durant el calendari lectiu (aproximadament 9 mesos) passant a contractes de 10 mesos complets, de manera que en el curs 2017-18 es contracten des de dia 4 de setembre a dia 3 de juliol, permetent que es puguin incorporar abans i conèixer amb antelació les particularitats de l'alumnat amb el que han de treballar, participar de les reunions de coordinació, millorar la gestió de les vacances, etc.