torna

Detall de la notícia

Imatge 3041014

Educació es reuneix amb la comunitat educativa del CEIP Santa Isabel per explicar-los els canvis derivats del retard de les obres del centre

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, s’ha reunit avui amb la comunitat educativa del Centre d’Educació Infantil i Primària Santa Isabel de Palma amb l’objectiu d’explicar als pares i mares dels alumnes del col·legi quina és la situació de les obres i quines mesures s’han previst per garantir l’escolarització de tot l’alumnat. A la reunió han participat altres membres de l’equip d’Educació, de la coordinació d’obres i de l’Ajuntament.

Les obres de millora al CEIP Santa Isabel afecten a l'estructura del centre i no s'han pogut posposar a l'estiu de 2018 i, tot i que això impossibilita que tots els alumnes puguin començar el curs al centre, s’ha considerat imprescindible dur-les a terme aquest curs. Això ha suposat preveure el trasllat d’una part de l’alumnat al CEIP Son Quint, fins a finals d’octubre, quan es preveu que l’alumnat desplaçat torni al CEIP Santa Isabel. En total, es veuran afectats 125 alumnes que corresponen a 5 grups de quart, cinquè i sisè de primària. La resta de l’alumnat, 273 alumnes, continuarà a Santa Isabel. El CEIP Son Quint compta amb tota una planta lliure amb cinc aules, pati privat i zona de mestres que permet acollir en condicions adequades a tots els alumnes traslladats de Santa Isabel.

S’han fet dues reunions avui per a explicar la situació i les mesures previstes per part de la Conselleria, d’una banda a les famílies dels alumnes que queden al centre i, d’una altra, als que es traslladen temporalment al CEIP Son Quint.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitat s’ha explicat als pares i mares que s’ha establert un servei de transport que traslladarà cada dia els alumnes des del col·legi Santa Isabel a Son Quint a les 8.30 hores i que farà el camí a l’inversa a les 14.05 hores de manera que puguin continuar amb el servei de menjador a Santa Isabel. D’altra banda, ja s’ha traslladat el mobiliari necessari des de les aules afectades a les de Son Quint.

El centre haurà d’estar tancat fins dia 6 de setembre tant per atendre als pares i mares com per als mestres que hi fan feina. Els docents des de dia 1 de setembre i fins dia 6 seran a l’Escola Oficial d’Idiomes i allà podran atendre a les famílies que necessitin fer alguna gestió. A partir de dia 7 el centre ja estarà obert al públic. La entrada principal no es podrà fer servir i s'haurà d'accedir al centre per les entrades laterals ubicades al C/Nuno Sanç.

En tot cas, la prioritat de la Conselleria d’Educació i Universitat, l’Ajuntament de Palma i les empreses implicades ha estat garantir la màxima seguretat de tota la comunitat educativa del centre.

Unes obres de reforç de l’estructura de l’edifici i de reforma del pati
El CEIP Santa Isabel té actualment dues obres en execució. Per part de la Conselleria d’Educació i Universitat s’estan reformant els paviments de les plantes primera i segona del centre, concretament: desmuntatge del fals sostre, i de les instal·lacions que hi ha en recuperació, enderroc del fals sostre de canyís, del paviment existent, i dels taulers ceràmics; realització d'una regata perimetral per encastar la capa de compressió; realització de la capa de compressió amb formigó estructural lleuger; col·locació de paviment i de les instal·lacions i reforçament de les biguetes si es considera oportú.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Palma està reformant el pati, concretament han millorat l'evacuació d'aigua del pati amb instal·lació de canonades de pluvials noves i nova pavimentació. 

Les dues intervencions suposen una inversió total d’uns 300.000 euros.

Es preveu que les obres municipals hagin finalitzat la primera setmana de setembre, mentre que les del Govern s’hauran acabat a finals d’octubre. Per garantir l’accés al centre en condicions adequades per als 273 alumnes i l’equip de mestres que seguiran al CEIP Santa Isabel, s’ha fet una delimitació de les àrees i s’han canviat els punts d’entrada i sortida.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitat es vol agrair de manera especial la col·laboració tant de l’equip directiu i docents dels CEIP Santa Isabel i Son Quint, de l’Escola Oficial d’Idiomes i de les famílies per trobar les solucions més adequades per solucionar les dificultats derivades del retard de les obres.

Una vegada finalitzades, les obres que s’estan executant a Santa Isabel suposaran una millora notable de les instal·lacions per a alumnat i professorat.