torna

Detall de la notícia

CURS: L'ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (5ª Edició)

CURS: L'ATENCIÓ PROFESSIONAL A LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

CURS SEMIPRESENCIAL - 50 hores

 (12 h presencials i 38 h online)

INICI  CURS: 18 DE SETEMBRE DE 2017

FINAL  CURS: 17 DE NOVEMBRE DE 2017

EDICIONS: PALMA, INCA, MAÓ I EIVISSA (30 places per edició) 

És tracta d’un curs especialitzat, en el que es demana que com a  professionals es tengui una intervenció directa amb víctimes.

L’inici del curs és dia 18 de setembre a través de l’aula virtual de l’IBDONA, a la què s’accedeix amb el correu electrònic i contrasenya proporcionada a la preinscripció. Si no entreu a l’aula els primers 4 dies de curs, se us donarà immediatament de baixa.

PERSONES DESTINATÀRIES

L'Institut Balear de la Dona organitza aquest curs dirigit a professionals funcionaris i laborals dels àmbits de serveis socials, educació (personal docent), sanitat, laboral, seguretat  judicial que puguin intervenir en la detecció o l'atenció a les víctimes de violència masclista en qualsevol nivell.

OBJECTIUS

Té com a objectiu central sensibilitzar i capacitar el personal funcionari o laboral, de qualsevol Servei o Administració, que pugui intervenir en qualsevol fase del procés en què es trobi immersa una víctima de violència masclista per a millorar la detecció i l'atenció a les víctimes de violència masclista en qualsevol nivell.

PREINSCRIPCIONS: TANCADES

 www.aula.ibdona.caib.es

IMPORTANT: El personal docent s'ha de preinscriure a través del seu portal de personal.

 

ORDRE DE PREFERÈNCIA EN L’ADMISSIÓ AL CURS

1.  Intervenció, a qualsevol nivell i àmbit, en l’atenció a víctimes de violència de gènere*.

2. Tenir coneixements previs acreditats en matèria de violència de gènere*.

3. Ordre d'inscripció.

 

*Per al personal docent únicament es tendrà en compte l’ordre d’inscripció (a través del seu portal de personal).

 

DATES i HORARI SESSIONS PRESENCIALS SEGONS EDICIÓ

IMPORTANT: L’assistència a les 3 sessions presencials és obligatòria (no es pot recuperar).

 

PALMA:

18 i 25 d’Octubre i 15 de Novembre (de 16h a 20h)

LLOC: Edifici Sa Riera, Palma

 

INCA:

17 i 24 d’Octubre, i 14 de Novembre (de 16h a 20h)

Lloc: CEP INCA       

 

MAÓ:

19 i 26 d’Octubre, i 16 de Novembre (de 16h a 20h)

Lloc: Consell Insular de Menorca, Maó

 

EIVISSA:

16 i 23 d’Octubre i 13 de Novembre (de 16h a 20h)

Lloc: Edifici CETIS, carrer Canàries 35, 4rt pis, Sala 3 (Eivissa)

 

CONTINGUT

MÒDUL 0 PRIMER CONTACTE AMB LA PLATAFORMA DIGITAL I LA METODOLOGIA DEL CURS*.

MÒDUL 1 INTRODUCCIÓ. DE LA DESIGUALTAT A LA VIOLÈNCIA: DUES CARES

DE LA MATEIXA MONEDA*.

MÒDUL 2 LA VIOLÈNCIA MASCLISTA COM UN PROBLEMA COMPARTIT*.

MÒDUL 3 LA RESPOSTA INSTITUCIONAL A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA*.

MÒDUL 4 ABORDATGE I PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA EXERCIDA CONTRA LES DONES I ELS SEUS FILLS I FILLES**.

MÒDUL 5 LA MILLORA DE LA INTERVENCIÓ A PARTIR DE L'ABORDATGE INTEGRAL I EXPERIÈNCIES CONCRETES**.

MÒDUL 6 PARTICULARITATS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA EN ÀMBITS ESPECÍFICS*.

MÒDUL 7 LA MILLORA DE L'ATENCIÓ A LES VÍCTIMES EN ÀMBITS ESPECÍFICS* .

MÒDUL 8 TEIXINT UNA XARXA D'ATENCIÓ**.

* Mòdul online ** Mòdul presencial

Formació pendent d’homologació per part de l’EBAP, reconeixement de crèdits pel Servei de Formació al Professorat, i crèdits CFC.

Facebook: /institutbaleardeladona

www.aula.ibdona.caib.es

contacte@aulaibdona.es