torna

Detall de la notícia

Imatge 3036275

Més de tres mil alumnes de Balears es beneficiaran el curs 2017/18 de les ajudes de menjador

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, ha presentat avui matí el resultat de convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2017/18 que ja supera els tres mil beneficiaris, passant de 2.971 el curs 2016/17 a 3232 per al proper curs. D’aquest total, 1.124 seran alumnes de centres concertats i 2.108 de centres públics.

Quant al nombre de sol·licituds, aquesta convocatòria hi ha hagut 8.515 alumnes que han sol·licitat una ajuda de menjador per al proper curs 2017/18, en front de les 7.420 del curs passat. Cal destacar que del total de sol·licituds, 7900 corresponen a ajuts per motius socioeconòmics i 615 corresponen a ajudes per motius de transport.

El creixement de la demanda experimentat en els dos darrers cursos es deu en bona part als canvis que ha implantat la Conselleria d’Educació i Universitat per a convocar les ajudes. Entre les principals novetats destaquen:

- S’ha mantingut i consolidat l’augment de la dotació econòmica que es va realitzar el curs passat. Aquesta dotació arriba als 2.100.000 €. En total, un milió més que el curs 2015-2016.

- S’ha consolidat la millora en la gestió dels ajuts, ja que s’ha fet la convocatòria abans de que comenci el curs escolar. Demà, dia 1 de setembre, es penjarà el llistat provisional dels ajuts als centres educatius, de manera que les famílies saben si són o no beneficiàries d’aquests ajuts. El llistat estarà penjat fins dia 20 de setembre per fer les reclamacions que es consideri.

- Enguany s’han inclòs a la convocatòria els centres concertats d’educació infantil de 3 a 6 anys, que estan adscrits a un centre concertat, i s’ha mantingut els centres concertats de primària i secundaria. D’aquesta manera es garanteix un tracte igualitari als alumnes independentment de si estudien a un centre públic o privat-concertat. 

El càlcul del nombre de beneficiaris que demà es publiquen a les llistes provisionals s’ha realitzat a partir del pressupost del qual s’ha destinat 2.000.000 euros a ajuts de menjador per motius socioeconòmic, les majoritàries, i 100.000 euros a ajuts de menjador per motius de transport (alumnes usuaris de transport escolar que han de dinar al centre).

Nous criteris del curs 2017/18

- S’han modificat la puntuació del barem per renda, amb la finalitat de donar més pes a aquesta puntuació i de fer que aquest càlcul sigui més equitatiu. En l’anterior convocatòria el màxim de punts per renda era 10 i ara es pot arribar fins a 15 punts. A més, s’han creat major nombre de trams, per exemple, en l’anterior convocatòria entre 0 i 4000€ s’obtenia la mateixa puntuació i actualment s’ha dividit en 4 trams diferents.

- S’ha establert una renda màxima per sol·licitar l’ajuda. El tall de renda depèn del nombre de membres de la unitat familiar.

- Els ajuts de menjador per motius de transport s’atorguen a alumnes que cursen estudis fora del seu municipi perquè aquests no s’imparteixen al seu municipi o alumnes que usen transport escolar de la conselleria en centres que fa

Les quantitats oscil·len entre el màxim 740 euros i el mínim 317 depenent de la puntuació. Com cada curs es constituirà una Comissió Avaluadora integrada pel director general d’Innovació i Comunitat Educativa, la cap del Servei, un inspector d’educació, un director de centre públic i un de concertat, un representat de la COAPA i un funcionari de la Direcció General. La Comissió analitza les valoracions fetes pels centres, confecciona la relació d’alumnes per ordre de puntuació i elabora l’informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució.

Les dades de beneficiaris que avui es publiquen són provisionals, per tant el nombre i la distribució dels beneficiaris pot sofrir petites modificacions durant el procés de reclamacions.

Per calcular el tall de renda s’han pres en consideració aquelles famílies que com a màxim tenen un punt a l’apartat socioeconòmic i un punt a l’apartat familiar. El tall de renda seria 7.341,51 euros per membre de la unitat familiar.