torna

Detall de la notícia

Imatge 3035497

Document elaborat per la comissió d'experts sobre el model lingüístic escolar de les Illes Balears

El 5 de maig del 2016 es va constituir la comissió d’experts per debatre i dur a terme un estudi sobre el model lingüístic escolar a les Illes Balears que serveixi de base per a un consens amb la comunitat educativa. Aquesta comissió d’experts, integrada per persones de reconegut prestigi en els àmbits lingüístics i pedagògics, ha treballat durant el curs 2016-2017 i ha  aportat els seus coneixements científics per assessorar en el debat del model lingüístic escolar de les Illes Balears i ha elaborat un document per al debat en el qual, a més de realitzar una anàlisi acurada de la situació, planteja algunes recomanacions per avançar cap a l’adopció de mesures que garanteixin que, en acabar l’ensenyament obligatori, tots els alumnes siguin plenament competents en les dues llengües oficials i en, almenys, una llengua estrangera.

Han format part de la comissió d’experts:

 • Bernat Sureda Garcia: doctor en Pedagogia. Director del Departament de Pedagogia i didàctiques específiques (UIB). Expresident del CEIB.
 • Joan Melià i Garí: llicenciat en Filologia Hispànica i doctor en Filologia Catalana. Subdirector del Departament de Filologia Catalana (UIB). Exdirector general de Política Lingüística.
 • Nicolau Dols Salas: llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Filologia Catalana. Professor titular UIB. Membre de la Secció Filològica de l’IEC.
 • Bartomeu Canyelles Roca: llicenciat en Filologia Hispànica i catedràtic d’institut de llengua castellana i literatura. Exdirector de l’IAQSE.
 • Antoni Quintana Torres: llicenciat en Ciències Socials, Geografia i Història. Professor secundària Ciències Socials a l’IES Son Pacs. Autor de l’estudi: Integració de llengües.
 • Maria Juan Garau: llicenciada en Filologia Anglesa i doctora. Professora titular d'universitat. Investigadora sobre contextos d'aprenentatge de llengües estrangeres.
 • Bàrbara Sastre Bestard: professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de Manacor. Llicenciada en Filologia Germànica i doctora per la Universitat d’Hamburg.
 • Margalida Coll Llompart: mestra PT a ESO i professora associada de la UIB. Diplomada Educació Primària i llicenciada en Psicopedagogia. Màster en Llengua i Literatura Catalanes.
 • Bartomeu Quetglas Pons: llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor. Professor UIB especialista en models escolars europeus. Departament Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
 • Carme Moreno: llicenciada en Filologia Anglesa, excoordinadora del Servei de Programes Internacionals del Govern, exdirectora de l’Agència Nacional Sòcrates (actual Erasmus +) i cap de Departament de Llengües Estrangeres de l’IES Bendinat fins a la jubilació.
 • Bernat Joan: doctor en Filologia Catalana. Catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes de l'IES Santa Maria d'Eivissa. Professor dels cursos de Reciclatge de l'ICE de la UIB. És membre del Seminari de Sociolingüística de Barcelona.
 • Joan Francesc López Casasnovas: llicenciat en Filologia Romànica i especialitzat en filologia catalana. Fou professor de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella fins a la jubilació. Investigador de la llengua i literatura catalana.

Per a fer la selecció del comitè d’experts es varen reunir les propostes de la mesa tècnica del model lingüístic escolar, de la UIB i de diferents entitats de la comunitat educativa. De totes les propostes es va fer una tria que fos representativa dels diferents àmbits i apartats d’estudi.