torna

Detall de la notícia

Imatge 3035075

El Govern marca el primer trimestre de 2018 com a data per aprovar l'avantprojecte de la llei del canvi climàtic

El conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, acompanyat del director general d’Energia i Canvi Climàtic, Joan Groizard, ha anunciat avui que la primera llei del canvi climàtic de les Illes Balears serà una de les prioritats del nou curs polític i ha avançat que l’objectiu és que el Govern en pugui aprovar l’avantprojecte en el primer trimestre de 2018 perquè llavors la norma iniciï la tramitació parlamentària.
 
La llei ha de ser el marc legal que permeti assolir l’objectiu d’emissions zero el 2050 a les Illes Balears i que permeti adaptar els diferents sectors de les Illes als canvis que ja estan en marxa i els que la comunitat científica avisa que poden esdevenir.
 
En aquesta línia, el conseller ha destacat que aquest Govern ha pres mesures concretes en coherència amb aquest objectiu, com la compra d’energies renovables, el foment de l’autoconsum, l'impuls del vehicle elèctric, les línies de subvenció, la tramitació de projectes renovables o el Pla de Transició Energètica, que pretén per primer cop definir el futur energètic de les Illes des d’aquí amb mesures concretes com el tancament dels centres de producció energètic més contaminants i la implantació de sistemes de generació renovable, però que és evident que es necessita un marc legal per assolir els objectius marcats.
 
“És imprescindible un marc legal, la futura llei del canvi climàtic, que impliqui les administracions però també el conjunt de la societat a curt, mitjà i llarg termini, i que defineixi línies d’acció encara més àmplies per fer possible l’objectiu principal de fer de les Illes Balears un espai sense emissions i resilient al canvi climàtic”, ha afegit el conseller.
 
Ha de ser una llei de consens —ha destacat el conseller— perquè el seu horitzó ha de garantir-ne l'aplicació.

Així, en la primera fase de preparació d’aquesta llei s’ha duit a terme un procés participatiu per tal de recollir el parer de la societat sobre la influència del canvi climàtic a les Illes Balears i el resultat avala la necessitat de prendre mesures de manera urgent.
S’han rebut unes 2.000 respostes individuals i s’han fet tallers de debat ciutadà i sectorials amb participació de més de 35 empreses, entitats, associacions i també partits polítics.

El nucli de participació més important ha estat l’enquesta en línia a través de la pàgina http://canviclimatic.caib.es, on hi va haver 700 inscripcions. A més, s’han d’afegir els participants en els tallers i les meses sectorials i les aproximadament 1.200 persones que varen respondre el desembre de l’any passat a la “Pregunta del mes” que plantejà el Govern de les Illes Balears sobre la percepció ciutadana d’introduir energies netes.

El conseller Marc Pons i el director general de Canvi climàtic han destacat com a conclusió global del procés participatiu que la societat reclama mesures urgents i vinculants per a la lluita contra el canvi climàtic.
 
Principals conclusions del procés envers la futura llei de canvi climàtic

  • La transversalitat de la llei i la incidència de forma concreta en tots els sectors implicats en el canvi climàtic, especialment en la planificació urbanística i territorial.
  • La vinculació dels objectius de reducció d’emissions i la capacitat de penalització de la llei per sancionar-ne els incompliments.
  • La necessitat de disposar d’un pressupost i de recursos específics per aplicar la llei.
  • La creació d’un fons climàtic o fons de carboni per finançar o recompensar les accions que suposin una reducció de les emissions o l'adaptació al canvi climàtic.
  • La revisió de la política fiscal per evitar subvencions als combustibles fòssils i la incorporació de bonificacions o deduccions fiscals a les activitats que propiciïn la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle.
  • La necessitat de descarbonitzar el sistema energètic i passar a un sistema 100 % basat en renovables.
  • La priorització del transport públic i l’avanç cap a un model de mobilitat elèctrica.