torna

Detall de la notícia

Imatge 3031311

El Govern ha enviat requeriments a les principals plataformes que ofereixen lloguer turístic a les illes

El Govern ha enviat fa uns dies un requeriment per incompliments normatius en matèria d'estades turístiques a habitatges a les principals plataformes digitals que ofereixen lloguer turístic a les Illes Balears. L'escrit recorda l'entrada en vigor de la Llei 6/2017 i les modificacions que aquesta entrada en vigor impliquen. S’ha enviat a empreses amb seu a Espanya, però també a l'estranger.

Entre altres, s'ha explicat la definició dels canals d'oferta turística, el nou concepte d'empresa comercialitzadora d'estades turístiques a habitatges recollit a l'article 49 de la llei i la modificada definició de l'activitat clandestina, oferta il·legal, intrusisme i competència deslleial.

El Govern ha comunicat a les plataformes que les empreses turístiques han d'incorporar i fer públic de forma permanent en el canal d'oferta turística el número d'inscripció turística de l'habitatge, i també detalla que en tant no es disposi d'aquest número, s'admetrà la incorporació del número de registre atorgat quan es va presentar la DRIAT a un registre públic.

El requeriment va acompanyat, a manera d'exemple, d'una sèrie d'enllaços extrets del canal de comercialització en qüestió, exigint la retirada de tota l'oferta il·legal dins un termini de 15 dies hàbils des de la notificació del requeriment.

En cas contrari, els fets poden conduir a la incoació d'un procediment sancionador, del qual es deriva la imposició d'una sanció econòmica entre 40.001 i 400.000 euros.

Prèviament a l'enviament dels requeriments, diferents plataformes ja s'havien posat en contacte amb la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme de manera voluntària per interessar-se pels passos a complir, demostrant la seva voluntat d'adaptar-se a les exigències de la nova llei.