torna

Detall de la notícia

Imatge 3030374

La Direcció General de Consum registra prop de 4.100 reclamacions des de principi d'any

La Direcció General de Consum ha registrat fins al 31 de juliol d’enguany un total de 4.090 reclamacions, 51 més que en el mateix període de l’any anterior, d’acord amb les dades facilitades pel Servei d’Atenció al Consumidor, que mostren que els sectors més conflictius són el de telefonia, Internet i TDT, amb 806 queixes, i el de transport aeri, amb 644.
 
Per illes, en els set primers mesos de l’any, els consumidors de Mallorca han posat 3.247 reclamacions, els d’Eivissa i de Formentera n’han presentades 525 i els de Menorca, 318.
 
El director general de Consum, Francesc Dalmau, ha destacat la «feina extraordinària» del Servei d’Atenció al Consumidor per tramitar l’important volum de denúncies i ha recordat que les reclamacions «tenen un paper essencial a l’hora de poder actuar contra les empreses que vulneren els drets dels consumidors». Per això, ha animat els consumidors a reclamar sempre que considerin que no s’han respectat els seus drets.
 
En aquest sentit, ha subratllat els esforços que s’han fet des de la Direcció General per facilitar i agilitzar la presentació de reclamacions per mitjà del lloc d’Internet portalconsum.caib.es sense necessitat de disposar de DNI electrònic. Així, en els primers set mesos s’han duplicat les reclamacions per via telemàtica, que han passat de 209 el 2016 a 405. El servei està disponible 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
 
Sectors més problemàtics
 
D’acord amb el Servei d’Atenció al Consumidor, el sector més problemàtic amb diferència és el de telefonia, Internet i TDT, amb 806 reclamacions, seguit dels següents: transport aeri (644); venda i reparació d’electrodomèstics (228); bancs i intermediació financera (173); subministrament de gas i electricitat (164); venda de vehicles, embarcacions i bicicletes (144); venda d’alimentació (136); lloguer de vehicles, embarcacions i bicicletes (135); assegurances (128); serveis postals i transport de mercaderies (114); viatges (112); transport marítim (107); reparacions de vehicles, embarcacions i bicicletes (101); venda de mobles i mobiliari de cuina (75); venda de roba, calçat i complements (74); espectacles musicals (63), i altres (886).
 
Assessorament als consumidors que volen reclamar
 
La Direcció General de Consum recorda que sigui quina sigui la forma de presentació de la reclamació, és imprescindible la informació següent:
 

 
  • Dades personals del reclamant (nom, llinatges, número de DNI/NIF/passaport o targeta de residència, domicili, telèfon de contacte i, si escau, número de fax o adreça electrònica).
  • Dades de l’empresa objecte de la reclamació (nom o denominació social, NIF, domicili, telèfon i, si escau, número de fax o adreça electrònica).
  • Descripció del producte o servei objecte de la reclamació i motiu (circumstàncies en què s’ha adquirit el bé o s’ha prestat el servei, detallades de manera clara i concisa, i definició del problema sorgit amb l’empresa a la qual es reclama).
  • Pretensions (solució que es vol obtenir).
  • Documentació adjunta (documents que acreditin la relació de consum i tots els mitjans de prova dels fets descrits dels quals es disposi, com ara contractes, factures, pressuposts, rebuts, comprovants, certificats de garantia, fullets descriptius o de publicitat, mostres, fotografies o altres mitjans de reproducció en relació amb la reclamació).

 
D’altra banda, Consum ofereix un servei gratuït d’assessorament personalitzat per a totes les persones que vulguin presentar una reclamació. Poden accedir-hi demanant una cita a través del telèfon gratuït 900 16 60 00 o de la pàgina web portalconsum.caib.es.
 
També es poden adreçar a les oficines d’atenció al consumidor de:
 
Palma: 971 78 49 96
Maó: 971 36 04 26 / 971 36 87 03
Eivissa: 971 30 67 00 / 971 30 67 64
 
Així mateix, poden plantejar les seves preguntes a consultes@dgconsum.caib.es i es poden mantenir informats seguint les publicacions de @IBConsum a Twitter.