torna

Detall de la notícia

Imatge 3025923

Novetats en relació al marc normatiu per a l'adquisició de places turístiques

Arran de l’aprovació de la Llei 6/2017, de 31 de juliol, de modificació de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, el marc actual relatiu als allotjaments turístics (hotels, hotels apartaments, hotels rurals, agroturismes, turisme d'interior...) i als habitatges objecte de comercialització turística, pel que fa a la necessitat d'adquisició de places turístiques a l'illa de Mallorca, ha canviat tal com queda reflectit en el document resum annex.

Per a més informació, podeu cridar al telèfon 971 176600 Ext. 62516