torna

Detall de la notícia

Imatge 3025203

La millora dels recursos, l'augment dels ajuts i l'impuls a la formació del personal centren la reunió entre el conseller d'Educació i Universitat i l'Assemblea 0–3

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), Francisca Mas, s’han reunit recentment amb representants de l’Assemblea 0–3 per fer balanç del darrer curs i per tractar de les noves actuacions que té previstes la Conselleria en l’etapa d’educació infantil pública de primer cicle (0–3 anys) de les Illes Balears. Aquesta reunió s’emmarca en la política adoptada per la Conselleria des de l’inici de la legislatura de dialogar amb tots els agents educatius.

Durant la reunió, el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, ha remarcat l’impuls donat als ajuts per a la xarxa d’escoletes públiques autoritzades, suprimits la legislatura passada i que actualment s’han recuperat i augmentat de manera considerable fins a arribar als més d’1,7 milions d’euros prevists per a enguany.

Martí March també ha destacat altres novetats de la convocatòria per al 2017, com la recuperació dels ajuts de suport per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació o l’increment general dels ajuts per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per enfortir les capacitats educatives de les famílies, que passen d’1.500.000 € a 1.780.000 €.

Per la seva banda, l’Assemblea 0–3 ha sol·licitat la revisió i modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, especialment en l’aspecte referit a les ràtios. Es tracta d’un repte a llarg termini per a la Conselleria ateses les característiques de l’etapa, la manca de places històrica i el deficitari finançament estatal per a aquesta etapa educativa.

També es milloraran els recursos dels equips d’atenció primerenca, amb la incorporació, el curs que ve, de nou professionals més dels que hi havia a l’inici de la legislatura. Altres temes de què s’ha tractat durant la reunió han estat la bona coordinació de l’IEPI amb les escoletes i les diferents ofertes formatives adreçades tant a les educadores infantils com al personal directiu dels centres, així com la propera posada en marxa d’un grup de treball de coordinadores d’escoletes.

Durant la reunió, els representants de l’Assemblea 0–3 han valorat positivament la bona disposició de l’IEPI i la tasca duita a terme, a la vegada que han encoratjat la Conselleria a continuar la feina en aquesta línia de millora dels recursos i de la formació, i han remarcat la importància de considerar l’etapa de 0 a 3 anys una etapa educativa a tots els efectes.