Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener)

Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener)

Darrera actualització: Wed Aug 09 14:56:57 CEST 2017

NOTA INFORMATIVA

Proposta de temari de la primera fase de la prova de coneixements del procediment selectiu extraordinari per cobrir places de la categoria de policia local (Decret llei 1/2017, de 13 de gener)

La publicació d’aquesta proposta i de la memòria que justifica la conveniència de la seva elaboració és a efectes únicament informatius, sens perjudici que el temari s’inclogui a les bases de la convocatòria que elabori l’autoritat competent i que, si escau, hauran de ser objecte de la corresponent negociació sindical.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears