torna

Detall de la notícia

Imatge 3023268

La Conselleria de Cultura, Participació i Esports treu una nova línia d'ajudes pel foment del català

  \Aquestes ajudes van destinades a la premsa local i especialitzada.

Aquest dissabte 5 d’agost, es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 28 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears per a l’any 2017.

Aquestes ajudes van destinades a seguir treballant per assolir la normalització lingüística en el nostre territori, fomentant l’ús de la llengua catalana. En concret, aquesta línia d’ajudes pretén donar suport als projectes de la premsa local i als de la premsa temàtica especialitzada escrites en català a les Illes Balears amb la finalitat de contribuir a consolidar l’espai de comunicació que s’expressa en aquesta llengua.

És una novetat d’aquesta edició l’obertura de l’ajuda a altres formats com ara els suplements culturals.

L'imprès de sol·licitud i la resta de documentació que s'hi ha d'adjuntar es pot trobar a la pàgina web  http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=3020280&coduo=2390443&lang=ca a partir de dimarts dia 8 d'agost. 

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB; per tant, el darrer dia  del termini és el 25 d'agost.

Si no es presenta tota la documentació en el registre de la Direcció General de Política Lingüística, és convenient que es faci arribar l'annex 2 de la sol·licitud per fax (971 17 69 80) per tenir-ne constància al més aviat possible.