torna

Detall de la notícia

Nova instrucció complementària MI-IP 04 "instal·lacions per subministre de vehicles"

S’ha publicat el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol, per la qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per a subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d’instal·lacions petrolíferes 

La major innovació en el desenvolupament d’aquesta instrucció és incorporar les millores tècniques disponibles per previndre o reduir l’impacte de la contaminació dels sols per la perduda accidental de carburants mitjançant alertes primerenques o amb contenció.

D’altra banda la normativa introdueix les condicions específiques que han de complir les instal·lacions que funcionen sense que n’existeixi personal afecte.

Enllaços