torna

Detall de la notícia

Imatge 3016021

El conseller d'Educació i Universitat es va reunir amb els representants de l'Assemblea 0 - 3

El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Innovació i Comunitat Educativa, Jaume Ribas, i de la directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, Francisca Mas, es va reunir amb representants de l’Assemblea  0 - 3. Aquesta reunió s'emmarca en la política de la Conselleria des de l'inici de la legislatura, de dialogar amb tots els agents educatius. L’objectiu de la trobada ha estat donar a conèixer l’Assemblea 0 – 3 i donar visibilitat al primer cicle d’educació infantil.             

Es va parlar de la millora de recursos dels Equips d'Atenció Primerenca que el curs que ve contaran amb 9 professionals més dels que hi havia a inici de legislatura. La bona coordinació de l'IEPI amb les Escoletes i les diferents formacions que s'han duit a terme tant per educadores infantils com de direccions de centres. També de la propera posada en marxa d'un grup de treball de coordinadores d'escoletes. Els respresentants de l'Assemblea 0-3 han posat en valor la bona disposició de l'IEPI i la feina duita a terme i han encoratjat a la Conselleria a continuar la feina en aquesta línia de millora de recursos i de formació remarcant la importància de considerar aquesta etapa com una etapa educativa a tots els efectes.

S'ha sol·licitat la revisió i modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, especialment referida a les ràtios. Aquest és un repte a llarg termini, donades les característiques de l’etapa, la històrica manca de places i el deficitari finançament a nivell estatal per aquesta etapa educativa.

El Conseller ha remarcat l'impuls de les ajudes a la xarxa d'escoletes públiques que varen desaparèixer la legislatura passada. S’ha informat de la publicació de l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponent a l’any 2017, que serà d’1.780.000 €.