torna

Detall de la notícia

Imatge 3015757

Govern i Cort incrementen les hores de prestació del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència

La consellera de Serveis Socials i Cooperació, Fina Santiago, i el batle de Palma, Antoni Noguera, han signat  un conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili a Palma (SAD) per a persones en situació de dependència. L’acord permetrà incrementar les hores de prestació del SAD en dos anys, atès que es passarà de 68.000 hores l’any 2016 a 108.000 l’any 2017 i 108.000 hores més l’any 2018, de manera que arribarà a un total de 216.000 hores. Cal recordar que aquest servei no existia i que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació el va posar en funcionament amb la col·laboració dels municipis. El primer conveni de prestació del servei a Palma es va signar l’octubre de l’any 2015. El primer any s’atengueren a Palma 102 usuaris; el 2016, 297, i actualment reben aquest servei 384 persones en situació de dependència.

El nou conveni permetrà incrementar el nombre de beneficiaris «i cobrir la totalitat de la demanda que hi ha a Palma d’aquest servei», ha afirmat el batle Antoni Noguera. «Volem deixar molt clar que el servei de dependència és un dret», ha dit el batle. «Això suposa també un increment pressupostari important, atès que la Conselleria destinarà 3,6 milions d’euros al servei durant els pròxims dos anys» ha apuntat Fina Santiago, que ha remarcat que l’acord «compromet i manifesta el compromís d’ambdues institucions envers les persones que necessiten ser ateses al seu domicili».

El servei d’ajuda a domicili específic de dependència el finança la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, que va impulsar el servei l’any 2015, i el gestionen els ajuntaments o els consells insulars per mitjà de convenis. Va destinat a persones amb un grau reconegut de dependència i permet rebre el suport d’un treballador o treballadora familiar durant les hores que es determinen en funció de les necessitats del beneficiari, com pot ser ajuda a l’hora de fer tasques quotidianes com anar al bany, menjar, tenir cura de la higiene personal o la neteja, etc.