torna

Detall de la notícia

Imatge 3008336

El conseller d'Educació i Universitat ha enviat una carta al Ministeri en resposta a les crítiques del ministre sobre la titulació d'ESO

La Conselleria d’Educació i Universitat ha enviat aquest matí una carta al ministre d’Educació, Cultura i Esports, Iñigo Méndez de Vigo, per manifestar-li la seva sorpresa sobre l’escrit remès des del Ministeri a cinc comunitats autònomes, entre les que es troba Balears, per permetre la titulació d’ESO als alumnes amb dues matèries suspeses sense esperar el resultat de les proves de setembre.

La carta recorda la normativa ministerial, el Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, publicat en el BOE del dia 3 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller i la Resolució de la Conselleria per aplicar aquesta norma del 7 de juny de 2017.

El conseller recorda que des de fa 10 anys que l’alumnat pot obtenir a Espanya el títol d’ESO amb dues assignatures suspeses o més, del total de 40 que s’avalua en aquesta etapa educativa i que en la nova norma, el Ministeri no especifica, en cap cas, que l’alumnat amb dues assignatures suspeses estigui obligat a presentar-se a les proves extraordinàries de setembre.

En el cas de Balears s’ha deixat a criteri de l’equip docent responsable de l’alumnat la consideració de si ha adquirit les competències necessàries i ha assolit els objectiu de l’etapa per obtenir el títol el mes de juny o el setembre. S’ha de tenir present que aquest alumnat obtendrà igualment el títol tant en un cas com en l’altre i cal tenir present que el fet de tenir el títol el juny facilita, a més, la matriculació per als cicles de Formació Professional.

A la carta, Martí March afirma que “en una mostra més d’improvisació, setmanes després de que hagin acabat els processos d’avaluació des del Govern central es critica la interpretació feta des d’algunes comunitats autònomes, entre elles Balears. Totes elles fan les proves de recuperació al setembre, mentre que algunes de les que no han fet una resolució com la de Balears és perquè convoquen les proves extraordinàries a finals de juny, o principis de juliol, una vegada acabat el curs”.

El conseller explica a la carta que “no entenem ni compartim que es restringeixi l’obtenció del títol d’ESO a un simple recompte de matèries aprovades o suspeses, qüestió que el seu propi decret no aborda, ni en esperit, ni en la forma ni en el fons”. De fet, la normativa del Ministeri no condiciona l’obtenció del títol de Graduat en ESO a les convocatòries, ordinàries o extraordinàries, sinó al compliment de determinades condicions vinculades a les matèries superades i al fet d’haver assolit els objectius de l’etapa. Aquestes condicions poden donar-se, si així ho considera l’equip docent, tant en l’avaluació ordinària com en l’extraordinària.

La carta finalitza amb una defensa de la professionalitat i el criteri dels equips docents de les Illes Balears a l’hora d’avaluar l’alumnat.