torna

Detall de la notícia

Informació pública i audiència esborrany de Decret d'organització, funcions i règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears

D’acord amb la resolució del Conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 25 de juliol de 2017 (publicada en el BOIB núm. 92, de data 29 de juliol de 2017) s’ha obert un procés participatiu fins al dia  de 21 d’agost 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del projecte de Decret d’organització, funcions i règim jurídic  de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

Aquest procés possibilita presentar al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.