torna

Detall de la notícia

Imatge 3007345

Informe de l'ODDM de 2016: s'evidencien millores dels mitjans destinats als infants i als joves però que topen amb una societat cada vegada més complexa, individualista i poc cohesionada.

Des de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor es fa una crida per continuar millorant i posar fre als alts índexs d'abandonament escolar, precarietat laboral i manca d'activitats d'oci alternatiu.

Avui de matí, el director de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM), Serafín Carballo, ha lliurat al president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, la memòria de l'ODDM de l'any 2016, en què es troben les dades, les recomanacions i l'anàlisi de la situació dels menors a la comunitat i de les actuacions que va dur a terme l'organisme al llarg de l'any passat.

Les actuacions segueixen aquest ordre: un 58 % de peticions d'informació, seguides d'un 13 % de peticions d'orientació, un 9 % de presentació de queixes i denúncies i, finalment, les peticions de col·laboració a altres administracions, que suposaren un 8 %.

Cal destacar l'augment significatiu en el darrer any del nombre de peticions per part de professionals, entre els quals s'inclouen educadors, personal sanitari i de serveis socials, que passen del 29 % al 40 %. Els progenitors també en són usuaris, amb un 44 %, i, finalment, els mateixos menors, els quals, pel fet de desconèixer les eines al seu abast, només representen el 0,52 % de les peticions directes.

El nombre de queixes directes a l'ODDM s'ha reduït a la meitat, mentre que les actuacions d'ofici per part de l'Oficina s'han duplicat.

Un dels serveis de què disposa l'organisme és el telèfon d'ajuda ANAR, d'àmbit estatal, que ha vist incrementat en un 25 % el nombre de peticions per part de menors. Es tracta d'un telèfon gratuït, que no deixa rastre a la factura telefònica, que els infants i els adolescents poden marcar per demanar ajuda. Del total de telefonades rebudes, el 53 % són per violència cap a menors; el 23 %, per maltractaments físics, i el 30,8 %, per problemes psicològics o dificultat per poder establir relacions personals.

D'altra banda, un dels objectius de l'ODDM és dur a terme trobades informatives o jornades de formació. Durant l'any passat s'organitzaren una jornada d'Internet segura, el ja tradicional Parlament Infantil i trobades per tractar els canvis normatius, i es participà en la confecció de la Llei LGTBI.

Les relacions entre entitats i organismes públics és constant, i la millora de serveis per part de l'Administració suposa un impuls per millorar les condicions d'infants i adolescents, com ara la posada en marxa de la renda d'emancipació i pisos per a joves extutelats, la protecció de famílies amb menors en risc d'exclusió amb la renda social, la posada en marxa de la Consulta Jove de la Conselleria de Salut per orientar els adolescents en sexualitat i consum, o la implantació de mediadors en centres escolars per a l'atenció de problemes de conducta.

El director de l'Oficina, Serafín Carballo, ha volgut fer un reconeixement especial a la Fundació RANA, per la lluita contra l'explotació infantil, al programa “Caixa Proinfància", per la implicació en diversos programes, i als policies tutors, per la prevenció de l'assetjament en centres escolars.