torna

Detall de la notícia

Imatge 3006413

El Govern i el Consell presenten l'avanç del PIAT de Mallorca

El vicepresident del Govern i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló, i la consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, han presentat el document d’avanç del Pla d’Intervencions en Àmbits Turístics (PIAT) de Mallorca.

El vicepresident Barceló ha destacat que el PIAT de Mallorca "va en la línia estratègica d'avançar cap a un model turístic equilibrat i sostenible", i ha explicat que el document "estableix el sostre de places turístiques fixat per la llei", que està format per les places legalment existents més les places integrants de les borses de cada illa. També ha dit que l'avanç del PIAT apunta la necessitat de plantejar mecanismes de decreixement a les zones turístiques madures saturades.
 
Al proper Ple de la institució insular, s’aprovarà aquest document i, en haver-se publicat al BOIB, s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies. La consellera Garrido ha recordat que «aquest tràmit no és obligatori però hem vist necessari dur-lo a terme perquè estam parlant de regular, territorialment, el sector econòmic principal de la nostra illa». D’aquesta manera, el PIAT «serà més transparent i facilita la participació de tothom que hi vulgui aportar algun suggeriment».

El PIAT és un pla director que ha de contribuir a ordenar l’activitat turística de Mallorca pel que fa a l’ordenació del territori. A més, també establirà densitats i límits amb l’objectiu de millorar el turisme de l’illa i reduir l’alta estacionalitat turística. En aquest sentit, el PIAT haurà de proposar l’aposta per les temporades mitjana i baixa i eliminar pressió de la temporada alta fomentant un turisme més sostenible i respectuós amb el nostre entorn.

Com a novetat pel que fa a normativa turística, no només es parlarà de les zones del litoral sinó de tota Mallorca. Per aquest motiu, l’illa s’ha dividit en 10 zones que tenen característiques semblants per la situació geogràfica: Palma i àrea metropolitana, Platja de Palma i Cap Blanc, Badies del Nord, Litoral del Ponent, Costa del Llevant Sud, Migjorn, Península de Llevant, Pla de Mallorca, Raiguer i la zona Serra de Tramuntana.

 

Consulteu aquí l'avanç del PIAT Mallorca