Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Nova llei d'industria de les Illes Balears

Nova llei d'industria de les Illes Balears

Darrera actualització: Tue Jul 25 12:59:01 CEST 2017

El dia 21 de juliol de 2017 ha entrat en vigor la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d’indústria de les Illes Balears (BOIB núm. 88 de 20 de juliol de 2017).

Amb aquesta llei les Illes Balears disposen d’una norma de rang legal que, amb una visió global i integradora dels diversos aspectes implicats, d’acord amb les variades competències assumides en el seu Estatut d’Autonomia, estableix un marc adequat per a la regulació de l’activitat industrial i el seu foment o promoció. 

Un dels grans objectius en la redacció d’aquesta llei ha estat dotar la societat balear del necessari marc legal complet que afecti l’activitat industrial dins uns paràmetres de seguretat, qualitat i responsabilitat social empresarial.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears