torna

Detall de la notícia

Imatge 3005270

Consum sanciona Vueling amb 340.000 euros per les demores i cancel·lacions que l'estiu passat afectaren prop de 191.000 passatgers de les Illes Balears

La Direcció General de Consum ha sancionat la companyia aèria Vueling amb 320.000 euros per una infracció “molt greu” per les demores i cancel•lacions de vols que es varen produir els mesos de juny i juliol de 2016 i que varen afectar prop de 191.000 clients de les Illes Balears. S’hi afegeix, a més, una altra multa de 20.000 euros per ignorar de manera reiterada els requeriments de Consum en els quals demanava a la companyia la informació necessària per aclarir els fets. Així doncs, aquesta sanció de 340.000 euros és la més elevada que s’ha imposat mai a les Balears en el sector aeri.

D’acord amb les dades facilitades per la Direcció General de Ports i Aeroports que recull la Resolució de Consum, durant els mesos de juny i juliol de l’any passat, el 66,4 % de les 2.411 operacions de Vueling amb origen o destinació a les Illes va patir algun tipus d’incident (1.558). Això va motivar que el 23 de setembre de 2016 s’obrís un expedient sancionador a Vueling Airlines, SA.

Ara, un pic analitzats els fets, el Govern ha considerat que la companyia va vulnerar la Llei 7/2014 de protecció de les persones consumidores i usuàries i va cometre una falta “molt greu” per “l’incompliment generalitzat dels contractes de transport aeri signats amb els passatgers de les Illes Balears”, atès el nombre elevat de perjudicats per les incidències sistemàtiques i per la posició dominant en el mercat.

Cal recordar que, entre l’1 de juny i el 31 de juliol, de les 1.339 operacions programades a Mallorca, 774 (65,9 %) varen patir retards i 29 (2,2 %) es varen cancel•lar. A Menorca, dels 670 vols prevists, 382 (57 %) varen operar amb demora i 6 (1%) es varen cancel•lar. En el cas d’Eivissa, s’havien programat 721 operacions i 402 (55,76 %) varen patir retards i 10 (1,39 %) varen ser cancel•lades. Aquestes incidències varen generar només entre juny i juliol 123 reclamacions, xifra que va augmentar a 460 a final d’any.

En l’expedient sancionador s’han considerat circumstàncies agreujants el volum elevat de vendes de la companyia, que va ser líder en el mercat nacional en els 9 primers mesos de 2016 amb una quota de mercat del 29 %, i l’afectació a vols amb declaració d’obligació de servei públic.

Entre els atenuants s’ha tengut en compte la correcció dels fets, ja que posteriorment no s’han tornat a produir, i la reparació parcial als consumidors, ja que ha compensat el 64 % dels clients que varen reclamar davant la Direcció General de Consum entre juny i juliol. Cal dir que Vueling hauria d’haver compensat tots els afectats, tant si haguessin reclamat com si no.

Per aquest motiu, tenint en compte aquests fets, Consum ha dictat una resolució per la qual  imposa a Vueling una sanció de 320.000 €. La companyia disposa ara d’un mes a partir de la data de recepció de la notificació per interposar un recurs d’alçada davant la Conselleria de Salut.

A aquesta quantia s’han de sumar 20.000 euros més de multa a Vueling per ignorar els requeriments de l’Administració pública perquè aportàs la informació necessària per aclarir els fets investigats, la qual cosa està tipificada com a infracció “greu” per la Llei 7/2014 de protecció de les persones consumidores i usuàries. Contra aquesta Resolució, la companyia també pot interposar un recurs d’alçada.

La Direcció General de Consum recorda que és important que els ciutadans presentin reclamacions quan considerin que els seus drets s’han vulnerat perquè ajuden a lluitar contra les pràctiques abusives i deslleials de determinades empreses.

En aquest sentit, ara és més fàcil reclamar, ja que Consum va posar en marxa el mes d’abril passat la reclamació telemàtica sense necessitat de tenir el DNI electrònic. Aquest servei està disponible les 24 hores en la web portalconsum.caib.es.

En aquest portal també es pot consultar la guia de transport aeri elaborada per la Direcció General de Consum en la qual es recullen els drets dels passatgers i les compensacions a les quals tenen dret en cas de demores o cancel•lacions.

També es poden fer consultes a través del compte de Twitter @IBConsum.