torna

Detall de la notícia

Imatge 3005102

Educació destina quasi 1'8 milios d'euros a contractar 300 auxiliars de coversa per al curs 2017-2018

El Consell de Govern ha autoritzat el conseller d’Educació i Universitat a disposar de la despesa total d’1.765.200 euros corresponents a l’assignació dels 300 auxiliars de conversa prevists per al curs escolar 2017-2018. Aquest import cobreix els ajuts i l’assegurança de cobertura sanitària i de repatriació dels auxiliars de conversa.
 
El passat curs 2016-2017 hi va haver un total de 340 auxiliars de conversa (300 varen ser finançats per la Conselleria d’Educació i Universitat i 40, pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport). Per al proper curs, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears manté la dotació del curs passat, però el Ministeri ha reduït la seva aportació a la meitat a tot l’Estat espanyol. Això, en el cas de les Balears, ha suposat passar de 40 auxiliars a 20.
 
Cal recordar que l’any passat, a causa del gran augment del nombre de places ofertes, el Ministeri no va disposar dels auxiliars suficients per cobrir totes les places i la Conselleria d’Educació i Universitat va constituir una borsa pròpia d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres mitjançant una convocatòria pública, que tornarà a convocar el proper curs.
 
La finalitat d’aquest programa és potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius sostinguts amb fons públics. Aquests col·laboradors lingüístics contribueixen a afavorir i millorar l’aprenentatge dels aspectes comunicatius de la llengua estrangera i estaran repartits entre els centres de primària (CEIP), els concertats i els IES, així com les escoles oficials d’idiomes (EOI), els centres integrats de formació professional (CIFP) i els centres d’educació de persones adultes (CEPA).
 
La majoria dels auxiliars que s’incorporaran el pròxim curs són d’anglès (269), 21 són d’alemany i 10 són de francès. En la convocatòria per al curs 2017-2018, la Conselleria d’Educació i Universitat ha pogut assignar auxiliars de conversa d’alemany i francès a tots els centres que n’han sol·licitat. Pel que fa als auxiliars de conversa d’anglès, s’ha cobert un 91 % de les peticions.
 
El Ministeri ha destacat la tasca de suport de l’equip de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat als auxiliars de conversa que arriben a les Illes Balears, per als quals s’elaboren tot tipus de guies i documents i s’organitzen jornades per facilitar que s’integrin als centres educatius de les Balears. Aquest departament ha rebut consultes d’altres comunitats autònomes que volen aplicar un sistema semblant d’acollida als auxiliars de conversa.
 
Programa d’Auxiliars de Conversa
 
La Conselleria participa des de fa anys en el Programa d’Auxiliars de Conversa dins el marc de col·laboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el qual s’adreça a potenciar la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius.
 
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport selecciona els becaris mitjançant una convocatòria d’àmbit estatal i estableix acords bilaterals amb els diferents països. En aquest sentit, per al curs 2017-2018 el Ministeri finançarà 20 d’aquests auxiliars (10 d’anglès, 5 de francès i 5 d’alemany). La resta seran gestionats i finançats directament per la Conselleria d’Educació i Universitat.
 
Els auxiliars de conversa reben de l’Administració un ajut mensual de 700 euros en concepte d’allotjament i manutenció a canvi de la seva participació en el programa; fan 12 hores setmanals d’activitats lingüístiques als centres educatius, i tenen com a objectiu promoure la pràctica oral de la llengua estrangera i el coneixement d’aspectes socioculturals del seu país.