torna

Detall de la notícia

Imatge 3004754

Bona resposta als cicles de nova implantació de FP per al curs 2017/18

Avui es publiquen les llistes definitives d’alumnat admès i pendent de plaça per als cicles de Formació Professional del curs 2017/18. Es poden consultar a cada centre educatiu. El termini de matriculació s'obre avui i es manté fins dia 24 de juliol. En total hi ha hagut 9.598 sol·licituds (1.289 de FB Bàsica, 4.986 de Grau Mitjà i 3.323 de Grau Superior). Aquestes són dades provisionals ja que cada any, a aquestes sol·licituds s’han d’afegir les que es produeixen cada any fora dels terminis establerts per cobrir les places que hagin quedat vacants.

Enguany destaca la bona resposta rebuda per part d’alguns dels cicles de nova implantació. Especialment el de tècnic superior d’Anatomia patològica i citodiagnòstic (IES Francesc de Borja Moll)  i d’Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions (CIFP Escola Nàuticopesquera), que es troben entre els més sol·licitats de tota l’oferta formativa d’aquest nivell educatiu. Quant al grau mitjà, els nous cicles de Navegació i pesca de litoral (CIFP Can Marines) i Vídeo disc-jockey i so (IES Juníper Serra) han experimentat una alta demanda.

Des de la Conselleria d’Educació i Universitat cada curs es fa una valoració de l’oferta formativa de Formació Professional per adaptar-la a les necessitats dels diferents sectors professionals de les Illes. S’intenta ajustar l’oferta tant a la demanda dels alumnes com a les possibilitats reals de realització de pràctiques en empreses en acabar la formació en el centre. Maria Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, destaca que “mantenim un contacte fluid amb el sector empresarial de les Illes d’una banda, per tal d’incrementar el nombre de pràctiques en centres de treball que ens permeten crear més oferta, i, per una altra banda, per definir les necessitats reals de professionals que tenen les empreses de les Illes. Tot amb l’objectiu de millorar i ampliar l’oferta formativa de les Illes Balears ”.

Per altra banda, des d’Educació, s’intenta potenciar la matrícula de cicles formatius que tenen un nombre baix de sol·licituds però en canvi una alta inserció laboral. En el procés de crida única que es fa el setembre, des de la Direcció General de Formació Professional s’informa a tots els aspirants que han quedat fora dels cicles que sol·licitaren de les possibilitats que els ofereixen altres cicles formatius de la mateixa o d’altres famílies professionals. A més, el Punt d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP), ubicat a la seu de la Conselleria d’Educació i Universitat, estarà obert tot el mes d’agost de 10 a 14 hores, encara que es recomana demanar cita prèvia al correu electrònic poapcentral@gmail.com.

En aquest sentit enguany s’ha impulsat una campanya de promoció per xarxes que es pot consultar a l’apartat de vídeos de la plana de Facebook de la Conselleria d’Educació i Universitat. També es pot consultat la plana web de FP per a més informació: formacioprofessional.caib.es

En general, seguint la tònica dels darrers cursos, la branca sanitària,  la nàutico-pesquera, la informàtica i hoteleria i turisme han experimentat una alta demanda. En aquest sentit, la directora general d’FP i Formació del Professorat ha recordat que “els estudis d’FP tenen una excel·lent inserció laboral i ofereixen una bona via de formació que està oberta també a persones adultes que volen ampliar i millorar els seus coneixements. Hi ha una oferta molt variada d’estudis i convé coneixer-la bé perquè alguns dels que no tenen una demanda molt alta de matrícula tenen una sortida laboral important”.