torna

Detall de la notícia

Imatge 3004455

Reunió amb PIMEM per establir sinèrgies de col·laboració en matèria d'FP

El 18 de juliol representants de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) es varen reunir amb Maria F. Alorda, directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, i Lluc Mas, cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, per tractar diferents aspectes relacionats amb la formació professional, com les pràctiques formatives de l’alumnat en centres de treball (FCT), les estades de formació a empreses per al professorat de formació professional i la detecció de necessitats formatives. En aquest sentit, la PIMEM i la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat mostraren una bona sintonia per contribuir de manera conjunta a posar en valor l’FP. A la reunió hi assistiren per part de la PIMEM Jordi Mora, president; Marcos Cañabate, gerent, i Isabel Bennasar, tècnica de gestió associativa.