torna

Detall de la notícia

Imatge 3003473

El Parlament aprova la Llei que permetrà que les herències intestades siguin a favor dels consells insulars i els ajuntaments

El ple del Parlament ha aprovat aquest dimarts la Llei per la qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears. Entre les principals novetats que introdueix el text legislatiu impulsat per la Conselleria de Presidència del Govern hi ha la modificació perquè les herències intestades, aquelles de persones amb veïnatge civil balear que moren sense testament i sense familiars reconeguts, siguin a favor dels consells insulars i els ajuntaments, com a administracions territorials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Fins a l'actualitat, les Illes Balears eren l'única comunitat amb dret civil propi on aquestes herències intestades encara s'atribuïen a l'Estat.

En els darrers anys els béns de les herències declarades intestades a Balears han estat d'un valor total mitjà superior al mig milió d'euros anuals. En el text definitiu aprovat ha quedat establert que a partir d'ara, dels béns de l’herència intestada, en correspon la meitat a l’ajuntament del municipi de darrera residència habitual del causant, i una altra meitat al consell insular del causant determinats d’acord a la normativa general que afecti a aquesta matèria. Aquestes administracions hauran de destinar preceptivament els béns heretats, o el seu producte o el seu valor, a institucions o establiments d’assistència social, d’educació o culturals ubicats en el seu respectiu territori. 

El debat i votació del dictamen de la Llei pel qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears ha començat amb la intervenció de la consellera de Presidència, Pilar Costa, que ha remarcat que amb la modificació respecte de les herències intestades "s'ha aconseguit l'objectiu prioritari que es va fixar per part del Govern quan va començar la tramitació de l'avantprojecte de llei, just a l'inici de la legislatura", i que aquesta havia estat un qüestió reclamada com a necessària en diverses ocasions per la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears. En aquest sentit Costa ha agraït la tasca d'assessorament i consulta del Govern d'aquest òrgan, que amb la modificació de la Llei aprovada aquest dimarts serà substituït pel nou Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears, que entre les seves funcions mantindrà recaptar el parer del Consell Assessor de Dret Civil propi d’Eivissa i Formentera.

Règim successori a Menorca i societat rural

Un altre aspecte important de la iniciativa legislativa del Govern que ha destacat la consellera de Presidència és aquell que modifica el règim successori a Menorca i la societat rural com a societat pròpia i particular d'aquesta illa. Pel que fa al règim successori, s'estableix la mateixa regulació prevista a Mallorca, la qual cosa permetrà als menorquins transmetre el patrimoni també en vida als hereus, i no només després de la mort, amb la fiscalitat pròpia de les successions, més favorable. Concretament, la transmissió després de la mort és d’un 1% en l’Impost de successions i un 0% en IRPF; en canvi, la donació en vida és del 7% en l’Impost de successions i del 20% en IRPF. Així mateix, la nova Llei revisa i modernitza la figura de la societat rural menorquina, un contracte de societat civil propi i particular d'aquesta illa entre el propietari d’una finca rústica i el conreador per explotar associativament.