torna

Detall de la notícia

Imatge 3002881

236 alumnes de les Balears milloraran els seus coneixements orals d'anglès de franc aquest estiu

La Conselleria d’Educació i Universitat acaba de fer públiques les llistes definitives dels 236 alumnes de les Illes Balears admesos que participaran en les dues iniciatives per millorar els seus coneixements orals d’anglès en el marc del Programa del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres, que compta amb una inversió de 215.450 euros.

Una primera part dels ajuts, de 125.000 euros, es reparteix entre 57 alumnes (35 de Mallorca, 7 de Menorca i 15 d’Eivissa) de 1r de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que han estat seleccionats per fer el Curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger, de dues setmanes de durada i amb un total de 60 hores lectives. El curs s’impartirà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès des de finals de juliol fins al 31 d’agost de 2017, en grups d’un màxim de 15 persones.

La resta d’ajuts, que sumen 90.450 euros, seran per a 179 alumnes (134 de Mallorca, 36 de Menorca i 9 d’Eivissa) de 6è de primària, que podran millorar la seva competència oral en llengua anglesa a través del Programa d’Acompanyament Escolar en Llengua Anglesa, d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres) i amb un total de 60 hores lectives d’immersió a centres de Mallorca, Menorca i Eivissa.

A partir de la publicació de les llistes i durant tota aquesta setmana, membres de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat comunicaran per correu electrònic a les famílies seleccionades que tenen quatre dies per acceptar l’ajut i autoritzar la participació dels alumnes en el Programa. Transcorregut aquest període, i en el cas que quedin places lliures, es començarà a cridar els seleccionats que han quedat en llista d’espera.

Per a la concessió dels ajuts de batxillerat s’ha seguit el criteri de millor expedient acadèmic, tenint en compte la nota mitjana obtinguda a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i la nota en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO). Cal destacar que la nota mitjana dels alumnes seleccionats està entre el 10 i el 8,70.

Aquestes dues iniciatives permetran que alumnes de 6è de primària i de 1r de batxillerat de centres educatius de les Illes Balears puguin millorar els seus coneixements orals d’anglès completament de franc aquest estiu.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (Resolució, annexos en format Word, instruccions per a les famílies, calendari previst) es pot consultar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (http://dgfpfp.caib.es).