torna

Detall de la notícia

Imatge 3002265

L'Hospital Son Llàtzer modernitza el seus equipaments i redueix les llistes d'espera quirúrgica i de consultes

El Pla de Renovació suposa una inversió de 12 milions d’euros i ja s’han executat actuacions per un valor aproximat de 8 milions. L’equipament datava de 2001, any d’inauguració del centre, i patia un alt grau d’obsolescència

L’Hospital Son Llàtzer ha renovat prop del 70% dels equipaments previstos en el Pla de Renovació Tecnològica. Aquest pla, que es va presentar fa un any, es va elaborar en funció de les necessitats del centre i entre les inversions realitzades destaca l’actualització de la ressonància magnètica, la tomografia axial computada (TAC), la sala de radiologia digital, els ecògrafs i l’equipament d’anestèsia.
 
Del total de 12 milions que el Govern de les Illes Balears es va comprometre a destinar al Pla de Renovació Tecnològica, el centre hospitalari ja n’ha invertits 8.081.577 €; per tant, encara hi ha previstes actuacions per un valor aproximat de 4 milions d’euros al llarg d’aquest any.
 
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha visitat avui l’hospital acompanyada de la consellera de Salut, Patricia Gómez, per comprovar in situ l’evolució de les actuacions previstes dins el pla.
 
Armengol ha explicat que l’objectiu primordial de “millorar el sistema de salut, per fer-lo més accessible i incrementar la qualitat” passa en aquests moments per treballar en “un acord amb els professionals que millori les seves condicions professionals i els doni més estabilitat, aplicar un pla d’infraestructures i invertir en tecnologia per tal de possibilitar una atenció més eficaç”.
 
En aquest sentit, la inversió que feim a Son Llàtzer “està donant ràpidament els seus fruits amb una reducció notable de les llistes d’espera, una major eficiència en l’atenció als pacients i unes condicions de treball més còmodes per als professionals d’aquest centre, gràcies als quals el servei millora dia a dia”.
 
Ara fa un any el Govern va apostar per la renovació tecnològica dels equipaments de Son Llàtzer, que dataven de desembre de 2001, quan es va inaugurar el centre hospitalari.
 
L’inventari duit a terme va fer palès que l’equipament tecnològic patia un alt grau d’obsolescència i que era necessari modernitzar-lo.
 
Entre les inversions en alta tecnologia efectuades l’any passat, s’han destinat 6 milions d’euros a la renovació de l’equipament assistencial, en què destaquen les inversions en material de radiodiagnòstic (gairebé 2 milions), els nous equips d’anestèsia (414.000 €) i llums i respiradors quirúrgics (390.000 €), entre d’altres.
 
L’àrea de neonatologia s’ha renovat amb quatre respiradors neonatals amb tots els modes de ventilació –inclosa la d’alta freqüència—; cinc incubadores que inclouen fototeràpia, per tractar les icterícies dels nounats, i amb focus de llum per facilitar les cures; dos bressols tèrmics i un bressol de reanimació, tot plegat amb un cost de 350.000 €.
 
Per a la sala de parts s’han adquirit set cardiotocògrafs amb possibilitat de connexió a la central de monitoratge, dos dels quals serveixen per als parts gemel•lars, amb un cost de 95.000 €.
 
D’altra banda, s’han invertit 846.000 € en equipament informàtic per al centre hospitalari.
 
També s’ha invertit més d’1 milió d’euros en obres executades tant a l’ Hospital Son Llàtzer com a l’Hospital Joan March. En destaquen els més de 100.000 € destinats a l’ampliació de 17 llits d’observació de l’àrea d’urgències.
 
Es redueixen la llista d’espera quirúrgica i la de consultes
 
La consellera ha explicat que “aquesta inversió en modernització d’equipaments, a més de la incorporació de més recursos humans i materials, està permetent reduir les llistes d’espera de manera significativa”.
 
“A Son Llàtzer –ha reconegut Gómez– s’ha fet un gran esforç, la qual cosa ha tengut com a resultat una reducció en 5.000 persones a la llista d’espera de més de 2 mesos per a una consulta i 150 pacients menys que esperen més de 6 mesos per a una intervenció quirúrgica”.
 
Concretament, pel que fa a la llista d’espera de consultes amb l’especialista, de les 5.850 persones que l’any 2016 esperaven més de 60 dies per a una consulta, s’ha passat a 1.109 (un 81% menys). Així mateix, la mitjana de temps de demora per a una consulta amb l’especialista ha baixat de 77 a 31 dies.
 
Pel que fa a les llistes d’espera en relació amb les intervencions quirúrgiques, el nombre de persones que esperava més de sis mesos ha passat de 249 a 98, mentre que la mitjana de temps de demora ha passat de 78 dies a 68 en el mateix període. Quant a l’activitat quirúrgica, el nombre d’intervencions que s’han duit a terme durant el primer semestre ha augmentat un 3,5% respecte del mateix període de l’any passat, ja que s’ha passat de les 7.397 de 2016 a les 7.656 d’enguany.
 
Durant el primer semestre de 2017, l’Hospital Son Llàtzer va fer 181.000 consultes externes i va atendre 52.300 urgències, amb una mitjana de 290 urgències per dia. Respecte dels ingressos hospitalaris, se’n varen registrar 8.900 en total.