torna

Detall de la notícia

Imatge 2997553

El Govern aprova l'oferta d'ocupació pública del 2017 del personal de serveis generals de l'administració de la CAIB

El Consell de Govern, a proposta de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, ha aprovat l’oferta d’ocupació pública de torn lliure i de promoció interna per al 2017 corresponent al personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears —d’acord amb el càlcul de la taxa de reposició d’efectius—, que es va negociar en el marc de la Mesa Sectorial de Serveis Generals el passat dia 10 de juliol.

En aquest sentit, la convocatòria de places per al 2017 s’ha resolt de la manera següent:

Torn lliure: 109 places

 

a)      Administració general: cossos i escales

 

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Cos superior

16

-

-

-

16

Cos de gestió

3

-

-

-

3

Cos administratiu

20

-

-

-

20

Cos auxiliar

44

1

1

-

46

Cos subaltern

8

1

1

-

10

TOTAL

91

2

2

-

95

 

b)      Administració especial: cossos i escales

 

Cos facultatiu superior

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom

1

-

-

-

-

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

1

-

-

-

-

Escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic

1

-

-

-

-

Escala científica, especialitat biologia

2

-

-

-

-

TOTAL

5

-

-

-

5

 

Cos facultatiu tècnic

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial

1

-

-

-

1

TOTAL

1

-

-

-

1

 

Cos d’ajudants facultatius

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Escala d’agents de medi ambient

1

1

1

1

4

TOTAL

1

1

1

1

4

 

Cos facultatiu tècnic

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport

4

-

-

-

4

TOTAL

4

-

-

-

4

 

Promoció interna: 51 places

 

a)      Administració general: cossos i escales

 

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Cos superior

8

-

-

-

8

Cos de gestió

4

-

-

-

4

Cos administratiu

8

-

-

-

8

Cos auxiliar

13

2

2

-

17

Cos subaltern

2

1

1

-

4

TOTAL

35

3

3

-

41

 

 

         

 

b)      Administració especial: cossos i escales

 

Cos facultatiu superior

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom

2

-

-

-

2

Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica

3

-

-

-

3

Escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/a en ocupació i mercat de treball

2

-

-

-

2

TOTAL

7

-

-

-

7

 

Cos facultatiu tècnic

Tipus

Mallorca

Menorca

Eivissa

Formentera

TOTAL

Escala d’enginyeria, especialitat enginyer tècnic industrial

3

-

-

-

-

TOTAL

3

-

-

-

3

 

El nombre de places per al 2017 se suma al de les places aprovades els anys 2014, 2015 i 2016, que encara no s’han convocat. En aquest sentit, per a aquests anys les places de torn lliure sumen 133 i les de promoció interna, 102. En tot cas, el percentatge total de places entre el 2014 i el 2017 és del 61,3 % de torn lliure i del 38,7 % de promoció interna.

Finalment, l’acord del Consell de Govern preveu la reserva d’una quota mínima del 7 % del total de les vacants de l’oferta perquè siguin cobertes per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, tal i com estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic.