torna

Detall de la notícia

Imatge 2996513

Convocatòria d'assignacions econòmiques per constituir grups de recerca i dur a terme projectes de recerca acadèmica als centres que imparteixen ensenyaments artístics superiors a les Illes Balears

Amb aquestes assignacions econòmiques es finançaran projectes de recerca que tenguin com a finalitat l’estudi de temàtiques pertinents en l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors.

La selecció dels projectes també inclou una reducció de l’horari lectiu d’entre una i tres hores dels professors que formin part dels equips investigadors i imparteixin ensenyaments artístics superiors a centres dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat.

El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 4 de setembre i finalitza el 29 de setembre de 2017.