torna

Detall de la notícia

Imatge 2995468

Més de dos-cents dentistes adscrits al PADI ofereixen assistència sanitària bucodental gratuïta a la població infantil i juvenil de les Illes Balears

Seixanta-dos dentistes s'han adherit els darrers mesos al Programa d'Assistència Dental Infantil de les Illes Balears (PADI), amb la qual cosa actualment fan un total de 224 especialistes, públics i privats, que ofereixen assistència bucodental gratuïta a la població d'entre 6 i 15 anys d'edat d'aquesta comunitat.

El primer semestre d'enguany s'han atès, a través del PADI, 22.440 nins a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En tot l'any 2016, se'n varen atendre 36.895. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la visita a la consulta del PADI específica per a nins i nines amb necessitats especials, ubicada a l'Hospital General de Palma.

“El PADI és un programa que té per objecte millorar els nivells de salut bucodental de la població infantil i juvenil de la nostra comunitat. És un programa que facilita l'accés a un tractament dental de qualitat a tota la població d'entre 6 i 15 anys, cosa que té una importància especial per a les persones amb menys recursos i que, a més, ofereix una atenció específica per als nins i nines amb necessitats especials”, ha expressat.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que per millorar el servei a aquest col•lectiu s'ha adquirit tecnologia nova i s'ha ampliat l'activitat quirúrgica a l'Hospital Universitari Son Espases. L'any passat es varen atendre prop de 1.000 nins amb discapacitat en aquesta consulta i es varen fer 75 intervencions quirúrgiques. L'objectiu és assolir una mitjana de 100 intervencions anuals.

Patricia Gómez també ha destacat les millores respecte de la comunicació amb els pares de la població diana, a qui s'informa via SMS del Programa. El missatge directe al mòbil ofereix un accés directe a un enllaç web del portal del Servei de Salut des del qual s'accedeix a tota la informació de les prestacions i a la llista completa de dentistes públics i privats adscrits al PADI.  

Finalment, Gómez ha insistit en la importància que tots els nins i nines a partir de 6 anys d'edat i fins a 15 es beneficiïn del PADI per controlar la seva salut bucodental i aconseguir una prevenció més efectiva.