torna

Detall de la notícia

Producció d'aigua desalada en les plantes de Mallorca, Eivissa i Formentera

L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, en compliment de la Llei 1/2010, de 17 de maig, d'Estadística de les Illes Balears i com a responsable de l'operació codificada "15 403 011 Dessalinització d'Aigües", comunica mitjançant quadre adjunt, la producció d'aigua *desalada produïda per les plantes dessalinitzadores de Mallorca, Eivissa i Formentera en el període abril-juny de 2017.