Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret que regula l'ús de les llengües oficials

Darrera actualització: Wed Jul 12 10:00:36 CEST 2017

Consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret que regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions. 

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Així, abans de la redacció del Projecte de decret que regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal. 

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Els objectius de la norma.

   d. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Així, abans de la redacció del Projecte de decret que regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació Ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç[1], en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal.
  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears