Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Publicada la proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts per a estades d'immersió en llengua anglesa a l'estranger

Publicada la proposta de resolució provisional de concessió dels ajuts per a estades d'immersió en llengua anglesa a l'estranger

Darrera actualització: Mon Jul 17 10:31:42 CEST 2017

En data 11 de juliol de 2017 s'ha publicat la proposta de resolució provisional de la directora de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.

Presentació de reclamacions

Les persones interessades poden presentar les reclamacions que estimin oportunes dins del termini de 3 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta proposta de resolució provisional a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Universitat http://dgfpfp.caib.es.

Les reclamacions s’han de presentar en algun dels registres especificats a l’apartat 7.1 d’aquesta convocatòria o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Igualment s’haurà d’enviar el model de reclamació per correu electrònic a l’adreça spl@dgfpfp.caib.es dins del termini esmentat. No s’acceptaran les reclamacions fora de termini.

El termini per a presentar reclamacions finalitza el divendres, 14 de juliol de 2017, a les 14.00 hores.

El dilluns, 17 de juliol de 2017, a les 15.00 hores es publicarà la proposta de resolució definitiva a la pàgina web. Les famílies dels beneficiaris d’ambdues modalitats rebran l’oportuna comunicació per correu electrònic en la qual es determinarà la localitat i la data en què tindrà lloc l’estada, juntament amb la corresponent informació complementària.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears