torna

Detall de la notícia

Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017

El fons per afavorir el turisme sostenible té com a finalitat finançar, totalment o parcialment, les despeses i les inversions derivades dels projectes aprovats pel Consell de Govern, a proposta de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible, a fi d'impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat a l'arxipèlag de les Illes Balears.

Per mitjà d'aquest Pla anual es fixen els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial entre les illes, de manera que l'aplicació dels recursos del fons per afavorir el turisme sostenible es faci proporcionalment al pes de cada illa en el conjunt de l'arxipèlag i a les necessitats reals de cada illa respecte de les actuacions prioritàries susceptibles de ser finançades amb càrrec al fons.

Formulari de sol·licitud