torna

Detall de la notícia

Imatge 2995150

El CEIP Pintor Joan Miró de Palma serà el primer centre públic que comptarà amb els cicles d'infantil, primària i ESO

El CEIP Pintor Joan Miró de Palma serà el primer centre educatiu integrat públic de les Illes Balears. Així ho ha explicat avui matí el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat del director general d’Ordenació, Planificació i Centres, Antoni Morante, i dels representants de l’Associació de Mares i Pares i de l’equip directiu del centre. Es tracta d’un projecte pilot que preveu que hi hagi centres educatius públics en els que els alumnes puguin fer educació infantil i tota l’escolarització obligatòria, es a dir, primària i ESO.

La proposta que s’ha presentat preveu que el CEIP Pintor Joan Miró de Palma, incorpori progressivament l’etapa d’ESO a partir del curs 2018-19, de manera que després d’avaluar els resultats obtinguts, posteriorment es pugui estendre aquesta experiència a altres centres públics de les Illes Balears, ja sigui via transformació, com en aquest cas, o per mitjà de la creació de nous centres integrats.

La creació de centres integrats de primària i secundària de titularitat pública és una de les reivindicacions més demandades per la comunitat educativa, especialment per mares i pares. De fet, la transició dels alumnes entre els centres de Primària i els instituts de Secundària, als 12 anys, és un moment que sovint presenta problemes d’adaptació per a l’alumnat. Al canvi d’etapa, que suposa un funcionament més autònom de l’alumnat i un sistema d’ensenyament molt diferent que el que es té a Primària, s’ha d’afegir una edat propera a l’adolescència que afegeix complexitat a la transició.

Una de les finalitats d’aquest projecte és afavorir la coordinació, la transformació de la cultura professional dels docents de les etapes obligatòries i un major acompanyament als alumnes en la transició entre etapes educatives.

La transició cap a un model integrat

La proposta de la Conselleria d’Educació i Universitat d’experimentar aquest model integrat al CEIP Pintor Joan Miró ha estat acollida amb molt de suport per part de l’equip directiu, del claustre de professorat i de l’AMIPA del centre, i és especialment pertinent en el cas d’un centre com aquest, que atén una població vulnerable i que es caracteritza per treballar la innovació educativa des d’una perspectiva profundament inclusiva. Es preveu que el projecte ajudi a millorar la coordinació entre etapes educatives i el funcionament del centre, i és considera especialment indicat en el cas d’alumnes en situació de vulnerabilitat, ja que la continuïtat en el centre aporta elements de caràcter afectiu que ajuden a la seva integració en el context socioeducatiu i afavoreixen la reducció de l’abandonament prematur dels estudis.

Actualment, després de triar el centre i comunicar-ho a la comunitat educativa, s’ha fet un estudi de l’adequació dels espais per als nous usos i s’ha iniciat tot el procediment administratiu per fer-ho possible, com per exemple, el canvi de tipologia. Les properes fases preveuen que a principis de 2018 es compti amb una proposta definitiva del programa d’adequació dels espais del centre, la previsió de necessitats de mobiliari, la definició dels serveis complementaris, l’estudi de la quota de professorat, etc...El mes d’abril de 2018 s’iniciaria el període d’escolarització per a alumnes de primer d’ESO i es preveu que el curs 2021/22 ja estigui totalment implantada l’educació secundària al centre, amb matrícula dels 4 cursos. 

Una major coordinació al centre i un exemple de funcionament per la resta  

El model que es proposa per al CEIP Pintor Joan Miró és el primer d’aquestes característiques a les Illes en l’àmbit públic. És una proposta ambiciosa ja que suposa coordinar dos sistemes que tenen un funcionament molt diferent en tots els seus àmbits, tant administratius com pedagògics. L’avaluació de l’experiència d’aquest projecte pilot ha de servir per millorar el funcionament del propi centre però també com a exemple per a futurs altres projectes integrats 

A la vegada, els centres no integrats poden aprofitar els resultats d’aquesta experiència per introduir aquells elements de coordinació més ben valorats en el seu propi funcionament.

A l’actualitat la Conselleria d’Educació i Universitat fa feina per ampliar aquest programa pilot de centres públics integrats d’EI, EP i ESO a altres centres de les Illes Balears.