torna

Detall de la notícia

Imatge 2994711

Nou material en la modalitat d'autoformació

L'EBAP va obrir el mes de maig de 2015 l'Espai de Formació Oberta a on posa a disposició de les persones interessades materials per a compartir o actualitzar coneixements mitjançant la formació autònoma, recursos per a la consulta o, simplement, formes d'interactuar amb els continguts de manera flexible.

Es va començar amb la publicació de materials corresponents a tres activitats formatives amb la previsió d'incloure periòdicament més activitats. Així, per ampliar l'oferta d'autoformació, l'EBAP inclou a partir de l'11 de juliol en el Programa d'Autoformació l'activitat Igualtat d'oportunitats i prevenció de la violència de gènere, que tindreu disponible a l'apartat de Formació Oberta de la plataforma de formació virtual de l'EBAP <http://ebapenlinia.caib.es>. Recordau que per accedir a l'espai de Formació Oberta heu d'utilitzar l'usuari ENOBERT i la contrasenya ENOBERT.

Aquesta acció formativa s'emmarca dins el II Pla d'Igualtat entre dones i homes de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (serveis generals) 2016-2019, amb l'objectiu de potenciar la cultura organitzacional de la Igualtat de gènere, ja que aquesta modalitat formativa permet l'accés de més persones a la formació.

Qualsevol suggeriment que tingueu relacionat amb el Pla d'Igualtat el podeu fer mitjançant l'adreça: <plaigualtat@dgfun.caib.es>.

La convocatòria per a les proves de certificació del Programa d'Autoformació es publicarà en aquesta mateixa pàgina web i en els canals de comunicació habituals de l'Escola. Estau atents.