torna

Detall de la notícia

Imatge 3006168

Ajuts públics destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l'any 2017

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 24 de juliol de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i tecnològica de l'activitat industrial per a l’any 2017

L'objecte d'aquesta convocatòria pública d'ajuts és la promoció del teixit industrial, el foment de la modernització dels sistemes de gestió i sistemes productius, la millora del teixit productiu i el posicionament estratègic de la indústria, i la promoció i implantació de les TIC en la indústria dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.

Amb aquestes ajudes es vol incidir en el mercat industrial amb un increment de la productivitat i la competitivitat, i avançar cap a la digitalització i la superació del salt tecnològic que han d'encarar les indústries de les Illes Balears.

Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions diferents, un per a l'adquisició d'actius fixos i un altre per a l’adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial.

El termini per presentar les sol·lcituds és de dos mesos, computables a partir del quinzè dia hàbil següent de la publicació de la resolució, es a dir a partir del 18 d'agost fins el 17 d'octubre.