torna

Detall de la notícia

Imatge 2991346

Una quinzena d'empreses de lloguer de vehicles de Menorca es comprometen amb el codi de bones pràctiques de Consum

Una quinzena d’empreses de lloguer de vehicles de Menorca s’han compromès amb el codi de bones pràctiques impulsat per la Direcció General de Consum de la Conselleria de Salut, que té per objecte promoure accions conjuntes i postures actives envers el respecte dels drets dels consumidors i usuaris. Consum avaluarà totes les empreses que l’hagin signat i atorgarà un distintiu de qualitat a totes les que demostrin que compleixen els requisits que inclou el document.

Així ho ha indicat el director general de Consum, Francesc Dalmau, a l’acte de signatura conjunt amb la vicepresidenta primera i consellera d’Ordenació Territorial i Turística del Consell Insular de Menorca, Susana Mora, que ha tengut lloc a la seu del Consell, i al qual han assistit també la secretaria de l’Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor, Maria García, i el president de l’Associació Balear de Lloguer de Vehicles sense Conductor, Antoni Masferrer.

Dalmau ha recordat que fins ara han firmat el codi de bones pràctiques o si han compromès 90 empreses de Balears (48 de Mallorca; 16 de Menorca i 26 d’Eivissa i Formentera) la majoria de les quals pertanyen a les patronals AEVAB (Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares), BALEVAL (Associació Balear de Lloguer de Vehicles sense Conductor) i a l’agrupació empresarial menorquina esmentada.

Així mateix, Dalmau ha indicat que la creació del distintiu de qualitat, juntament amb el reforç de les inspeccions i la posada en marxa del sistema de reclamació telemàtica sense necessitat de DNI electrònic, forma part de les iniciatives que impulsa la Direcció General de Consum per combatre les pràctiques abusives i deslleials que es produeixen en aquest sector i per defensar els drets dels consumidors.

En aquest sentit, s’ha mostrat satisfet per la bona acollida que ha tengut el codi, al qual se sumen cada vegada més empreses.


Condicions del codi

Amb la signatura del document, les empreses declaren que estan inscrites en el registre de regulació i classificació de les empreses i establiments turístics i s’obliguen a actuar de manera lleial amb els clients consumidors.

Concretament, entre els aspectes més rellevants del document, destaca que l’empresa firmant es compromet a oferir als consumidors, en la informació precontractual que faci a Internet o en altres mitjans, una reserva de contracte de lloguer del vehicle, amb les prestacions bàsiques pròpies d’aquest tipus de contractes, per un preu complet que serà el preu final si el consumidor no contracta cap prestació addicional. El contracte amb les prestacions bàsiques és el que permetrà circular amb el vehicle sense cap altre càrrec addicional.

Igualment, d’acord amb el codi, el preu anunciat en la pàgina web o en qualsevol altre mitjà ha d’incloure tots els conceptes i càrrecs obligatoris. La publicitat de les prestacions accessòries i dels preus d’aquestes prestacions s’ha de donar de manera separada amb la indicació que són opcionals. D’aquesta manera, el consumidor ha de seleccionar expressament les prestacions opcionals si les vol contractar.

Quant al combustible, l’empresa adherida es compromet a dur a terme una política transparent i a oferir en primer lloc l’opció de dipòsit ple al lliurament i a la devolució del vehicle (ple/ple). Tot i això, la companyia pot escollir altres opcions sempre que informi de manera clara dels càrrecs addicionals pel proveïment de carburant. En aquests casos, el càrrec pel proveïment de carburant s’ha d’incloure en el preu inicial.

Així mateix, en el moment de lliurar el vehicle llogat, la companyia es compromet a revisar-ne amb el consumidor l’estat i a reflectir els cops i altres danys preexistents en el document de lliurament del vehicle si el client ho sol•licita. En el moment de la devolució del vehicle, el consumidor pot exigir, després que l’empresa n’hagi revisat l’estat, una còpia de l’informe de revisió, en el qual s’indiqui si té danys o no i el detall.

Aquests són només alguns dels aspectes que s’inclouen en el codi, que també obliga les empreses a facilitar una persona de contacte, una adreça postal i una adreça electrònica per a la tramitació de les reclamacions, i a sotmetre’s a l’acció mediadora de la Direcció General de Consum.

Quan l’Administració hagi comprovat el compliment dels compromisos adquirits per part de la companyia, la Direcció General de Consum li atorgarà el segell d’empresa avalada. Les empreses que hagin obtingut el distintiu figuraran en una llista que es publicarà en el Portal del Consumidor.


Conveni d’autorregulació del sector

D’altra banda, cal recordar que l’Associació Empresarial Menorquina de Lloguer sense Conductor, integrada per 38 empreses, va ser, després d’ AEVAB, la segona patronal en firmar el Conveni d’autorregulació del sector. Segons el conveni, l’associació ha de vetlar perquè les empreses associades, tant si signen el codi de bones pràctiques com si no ho fan, no incorrin en males pràctiques amb els consumidors i usuaris.

Així mateix, l’associació es compromet a adherir-se al sistema arbitral de consum per difondre l’arbitratge de consum entre els seus associats i per proposar àrbitres de consum. Finalment, en virtut del Conveni, s’ha de constituir una comissió mixta de seguiment amb la finalitat que vetli pel compliment dels objectius d’aquest Conveni.

El director general ha recordat també que enguany es reforçaran les inspeccions per lluitar contra les pràctiques abusives i deslleials que causen greus trastorns als consumidors i que perjudiquen la imatge de les Illes Balears com a destinació turística.