torna

Detall de la notícia

Imatge 2989618

El Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears aprova iniciar la redacció de la llei del sector

Aquest dimarts s'ha reunit el tercer Fòrum del Voluntariat de les Illes Balears, organitzat i convocat per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears. És l’òrgan consultiu de coordinació, de promoció de la participació de la ciutadania en les organitzacions de voluntariat, i de foment de la formació de les persones voluntàries.

Hi estan representades les diferents administracions: Govern de les Illes Balears, Consells Insulars, els municipis a través de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), així com la Universitat de les Illes Balears (UIB) i entitats de caràcter social que compten amb equips de voluntaris.

La relació d'entitats participants són: PLAVIB (Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears), Projecte Home, Amadiba, ONCE, Dime, Esplai l'Encarnació, Creu Roja illes Balears, Espiral, Fundació Vicens Ferrer i OJE Illes Balears.

Uns dels aspectes que s’hi ha debatut és l'impuls a la redacció d'una nova llei de Voluntariat (l'actual data del 1998) atès els canvis i transformacions que ha experimentat el sector en els darrers anys. Adaptar el sector als canvis socials i legislatius és una de les necessitats que demanda el món associatiu vinculat al voluntariat i la cooperació.

De fet, la consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, es va comprometre al Parlament a presentar en aquesta segona meitat de la legislatura una nova llei que reculli les noves necessitats i alhora s'adapti a la nova llei estatal.

El fòrum ha estat informat del nou conveni 2017-2018 de la Conselleria amb la PLAVIB que abasta actuacions a partir de l'1 d'octubre de 2017 i fins a 31 de setembre de 2018, i que incrementa un 31% fins arribar a 60.000 €. Preveu accions de formació de voluntariat a totes les Illes, donar visiblitat al sector, seguiment dels acords del fòrum i la seva implicació en la redacció de la nova llei de voluntariat.

Altres aspectes d'aquest fòrum és tot el que fa referència a la formació dels voluntaris, la sensibilització i donar visibilitat al món dels voluntaris mitjançant les corresponents campanyes publicitàries i la creació de premis de voluntariat.

La Conselleria ha reactivat el Fòrum de Voluntariat de les Illes Balears. No es reunia des de maig de 2016; la primera trobada va ser el desembre 2015.