torna

Detall de la notícia

Imatge 2985846

L'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears posa en marxa el Màster en Disseny responsable en entorns turístics

L’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) ha presentat avui el Màster en Disseny responsable en entorns turístics. Es tracta del primer Màster en ensenyaments artístics que s’impartirà a les Illes Balears. A la presentació han assistit el conseller d’Educació i Universitat, Martí March, el director general de Política Universitària i Ensenyament Superior, Juan José Montaño, la directora de l’EASDIB, Maria Abando, i l’antiga directora del centre, Irene Mestre.
 
El pla d’estudis ha estat avaluat per l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i, després de l’informe favorable del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, el Ministeri d’Educació el va homologar el passat 19 de maig. Aquest Màster, a més, compta amb el suport del Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers de l'Edificació de Mallorca.
 
L’objectiu del Màster en Disseny responsable en entorns turístics és el de satisfer les necessitats actuals de formació de diferents col·lectius de professionals (dissenyadors, arquitectes, arquitectes tècnics,...) perquè puguin donar resposta a diferents requeriments ambientals i socials en el desenvolupament de la seva activitat professional. Aquesta formació compleix amb una demanda real derivada d’un canvi de l’actual model de turisme per a un altre més ambientalment amigable, socialment ètic i universalment accessible. Cal tenir present que al llarg de més de 50 anys, el turisme ha crescut exponencialment i s'ha convertit en un important motor de l'economia i de la societat en tot el món. Però, des del boom del turisme als anys 60, aquest creixement no ha tengut prou en compte elements de racionalitat i sostenibilitat que actualment es consideren imprescindibles.
 
El Màster ofereix un total de 25 places i està estructurat en 5 mòduls, amb una presencialitat del 20%. Això significa un total de 1.500 hores de treball per a l'alumne, 300 hores presencials i 1.200 hores no presencials. Totes les matèries tenen un caràcter teòric-pràctic.
 
Aquest Màster és el primer d’ensenyaments artístics que s’oferirà a les Illes Balears i comptarà amb la col·laboració de la UIB a partir de la docència del seu professorat.
 
Un Màster en ensenyaments artístics equival a un nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i, per tant, és equivalent, a nivell acadèmic, a un màster universitari oficial.
 
L’estructura del Màster
El Màster està estructurat de la següent manera:

  • Tipologies d’Espais Turístics i els factors casuístics: Legislació, Tipologies d’espais turístics, Factors d’influència i anàlisi de mercat
  • Criteris d’intervenció en Espais Turístics: Construccions tradicionals, Entorn paisatgístic, Sostenibilitat, Ergonomia i accessibilitat, Imatge de marca
  • L’espai interior: Projectes d'espais interiors, Factors bioclimàtics i eficiència energètica
  • L’espai exterior: Intervenció en el territori, Vegetació, Planificació agrícola
  • Treball final de màster: Projectes d'espais exteriors