torna

Detall de la notícia

Imatge 2975158

Instrucció per la qual es regulen les sol·licituds de participació en els camps d'aprenentatge pel curs 2017-2018

Instrucció 7/2017, de 23 de juny, per la qual es regulen les sol·licituds de participació en els camps d’aprenentatge pel curs 2017-2018

Els camps d’aprenentatge de la Conselleria d’Educació i Universitat són un servei educatiu que depèn del Servei d’Innovació Educativa (SIE) de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Es tracta d’un servei educatiu que ofereix la possibilitat de fer estades en un medi singular. La finalitat és treballar objectius i continguts d’educació ambiental a partir d’una metodologia globalitzadora i integrada en l’entorn.

Aquestes instruccions regulen el procés d’adjudicació d’estades per afavorir la participació equilibrada de tots els centres interessats.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de setembre de 2017