torna

Detall de la notícia

Imatge 2974967

Educació reprèn el procés per dotar de qualificació professional la construcció de pedra en sec

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) ha acollit avui la constitució del grup de treball encarregat del procés de redacció de la qualificació professional de la construcció de la pedra en sec. Aquest ofici forma part de la família professional d’Edificació i obra civil i, actualment, no està inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP).   

Les qualificacions recollides en el Catàleg estableixen les competències pròpies d’una professió, de manera que es pugui determinar a través de documents i de proves pràctiques si una persona és capaç de desenvolupar competentment la professió amb qualificació professional gràcies a un conjunt ampli de formació al llarg de la vida. Això afavoreix la mobilitat i transparència de les qualificacions en la Unió Europea.

A l’acte de constitució hi han assistit el director insular de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Josep Manchado, en representació de la institució que va sol·licitat l’inici d’aquest procés, i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Universitat, Maria F. Alorda. Ambdós han remarcat la importància d’aquesta iniciativa que permetrà promoure la qualitat i l’excel·lència en l’exercici d’aquest ofici.     

El grup de treball que avui s’ha posat en marxa s’ha constituït amb el suport de l’IQPIB i l’INCUAL i està integrat pels següents membres: Marcial Poveda i Juan Somavilla, de l’Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL); Antoni Reynés i Guillem Palou, del Consell de Mallorca; Lluc Mir i Salvador López, del Gremi de Margers de Mallorca; Juana Colmenero, de l’Escola del Marbre de Fines (Almeria), i Santiago López, de l’Escola Universitària d’Arquitectura Tècnica de la Universitat de la Corunya.  

Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals     

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació. Una qualificació professional és un conjunt de competències (coneixements i capacitats) vàlides per a l’exercici d’una activitat laboral que es poden adquirir a través de la formació o de l’experiència en el treball. El reconeixement d’un nivell de qualificació assegura la competència professional en un àmbit d’activitat professional.

Organitzades en famílies professionals i en nivells, comprèn les qualificacions professionals més significatives del sistema productiu espanyol i constitueix la base per elaborar l’oferta formativa dels títols i els certificats de professionalitat. El CNCP inclou el contingut de la formació professional associada a cada qualificació, d’acord amb una estructura de mòduls formatius articulats. El responsable de definir, elaborar i mantenir actualitzat mitjançant grups de treballs constituïts per experts tecnològics i educatius el CNCP i el corresponent Catàleg Modular de Formació Professional és l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL), adscrit al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNCFP) permet avaluar i acreditar oficialment la qualificació professional de les persones interessades, sigui quina sigui la forma com s’hagi aconseguit. Les lleis estableixen que un dels instruments per a això és un procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals. En aquest sentit, pel que fa al reconeixement de les competències professionals, una de les tasques primordials que realitza l’IQPIB és establir un procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.  

Al llarg de l’any l’IQPIB realitza convocatòries de diferents famílies i qualificacions professionals per petició dels diferents agents socials o òrgans de l’administració i es responsabilitza de l’organització de tot el procés, la convocatòria, l’organització de les seus, el nomenament dels membres de les Comissions, la gestió de les partides econòmiques, etc. Un altre aspecte de les tasques fonamentals de l’IQPIB és la coordinació amb el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) per al desenvolupament de la formació per obtenir els certificats de professionalitat en els instituts d’ensenyament secundari i centres integrats de formació professional.