torna

Detall de la notícia

Imatge 2974387

Trobada entre professors, alumnes i experts entorn del projecte de recerca «Compartir la infància»

Aquest dilluns, 26 de juny de 2017, ha tingut lloc una trobada entre els participants de Mallorca del projecte europeu «Sharing Childhood 2 (SACHI2)» (‘Compartir la infància’), projecte emmarcat en els programes ERASMUS+, l’únic que treballa l’educació per a persones adultes a les Illes Balears en la convocatòria de subvencions 2016 de la Comissió Europea, amb la col·laboració de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa.
 
El projecte el coordina el Grup d'Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes Balears. Les institucions europees que hi participen són referents al seu país en educació de persones grans: Universitat de Porto (Portugal) i Universitat de Strathclyde (Regne Unit), i l’Associació Centre Educatiu per a la Integració Intergeneracional HIPOKAMP (Polònia).
 
El projecte SACHI2 pretén mantenir i potenciar espais compartits d’aprenentatge entre diferents generacions (persones grans i infants) en un context escolar, potenciant alhora l’aprenentatge cooperatiu. Al mateix temps, potencia l’aprenentatge de competències lingüístiques (anglès) i tecnològiques de les persones grans participants i implica professorat, alumnat, famílies i persones grans del barri. De fet, es calcula que l’impacte del projecte internacional serà en més de 1.300 persones.
 
De cara a coordinar i preparar les vuit sessions presencials a l’aula on infants, professors i persones grans comparteixen espais d’aprenentatge i experiències conjuntes, aquesta reunió ha tingut un triple objectiu:
 
1. Ser un punt de trobada entre tots els participants: professorat dels tres centres educatius participants (CEIP Escola Graduada, CEIP Els Tamarells i CEIP Rafal Nou), les persones grans participants del barri de cada centre educatiu i de la Universitat Oberta per a Majors (28 en total) i els membres del grup investigador GIFES.
 
2. Dur a terme una formació en aprenentatge cooperatiu, especialment dirigida a les persones grans participants, sessió dirigida per Juan Carlos Arévalo, expert en aprenentatge cooperatiu i director del CEIP Santa Catalina (participant en el primer projecte, SACHI1).
 
3. La coordinació i revisió per grups de feina de cada centre educatiu (persones grans, professors i investigadors) de les unitats didàctiques programades, per tal d’adaptar-les a la realitat de cada centre.
 
Es tracta, doncs, d’un punt d’inflexió on acaba el procés del primer any de projecte, centrat en l’organització de la implementació del projecte en centres escolars i, alhora, representa la primera passa per a l’entrada a les aules de 4t i 5è dels centres esmentats d’espais d’aprenentatge cooperatiu intergeneracional programats per al segon any del projecte.