Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència d'informació pública de l'esborrany del Projecte de Decret que regula els títols professionals del sector pesquer

Darrera actualització: Mon Jun 26 14:07:25 CEST 2017

La idea d’elaborar un nou Decret que reguli els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador a les Illes Balears sorgeix de la necessitat d’actualitzar la normativa autonòmica, a causa de l’aprovació d’un nou marc normatiu estatal. Aquesta actualització també esdevé necessària per la incursió a la nostra societat de les facilitats que ens aporten les noves tecnologies i l’adaptació consegüent de la formació dels professionals del sector pesquer mitjançant les plataformes en línia i de la convocatòria de proves lliures per a les titulacions nauticopesqueres que regularà aquest Decret.

Així mateix, també s’hi ha de preveure la titulació professional de mariner pescador. 

 

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 7 de juny de 2017 (publicada en el BOIB núm. 77, de data 24 de juny de 2017) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 14 de juliol de 2017, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer de patró costaner polivalent, patró local de pesca i mariner pescador a l’àmbit de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

 

Aquest procés possibilita presentar al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.

Documents

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears