Logo del Govern de les Illes Balears

Detall de la notícia

Projecte de d'ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d'alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut

Darrera actualització: Mon Jun 26 07:51:05 CEST 2017

D’acord amb el que estableix l’article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern se publica la memòria d’impacte normatiu i el Projecte d’ordre de la consellera de Salut de creació de fitxers i de modificació d’alguns dels existents que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria de Salut del qual se ha sol•licitat el dictamen preceptiu al Consell Consultiu de les Illes Balears.

  
Mapa  -  RSS
© Govern de les Illes Balears