torna

Detall de la notícia

Imatge 2967203

El 95'3 per cent d'alumnes de tres anys aconsegueix plaça en algun dels centres que ha triat

Avui s’han penjat les llistes definitives d’admissió d’alumnes als centres educatius de les Illes Balears. En el cas dels alumnes de tres anys, la proporció més alta de l’alumnat que participa en el procés, 9.262 (95’36%) han aconseguit plaça en alguna de les opcions que triaren i 8.781 (90’4%) en la que triaren com a primera opció.

Per illes, el percentatge d’alumnes de 3 anys que han aconseguit la plaça que sol•licitaren en primera opció són:

-           Mallorca, el 90’4 %

-           Eivissa, el 87’84%

-           Formentera, el 98’92 %

-           Menorca el 94’08 %.

-           Total Balears: 90’4 %

Quant al número de sol•licituds, enguany s’han presentat un total de 14.813 sol•licituds de tots els nivells educatius, de les quals 9.713 corresponen a infants de 3 anys. Hi ha 256 sol•licituds més que l’any passat en aquest nivell educatiu.

Del total de places sol·licitades (alumnes de 3 anys i resta d’alumnes d’altres nivells) 10.996 (74’23%) han aconseguit plaça en algun centre dels que havien triat i 10.240 (69’13%) ha estat en el centre de primera opció.

A més cal destacar que de les 14.876 sol·licituds, 1.745 han estat fetes mitjançant tràmit telemàtic.

Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres, ha volgut destacar el fet que “el procés d’escolarització s’ha desenvolupat amb total normalitat i tant el gruix més important, els de tres anys, que s’incorporen al sistema educatiu, com la resta, han aconseguit plaça el 70% i en el cas de 3 anys el 95% dels infants han aconseguit plaça alguns dels centres que triaren, i d’aquests, el 90% en primera opció. Són xifres molt similars a la dels altres anys i jo crec que n’hem d’estar satisfets”.

Menys de 20 alumnes per aula de mitjana a 4rt i 5è d’Infantil

La Conselleria d’Educació i Universitat es va comprometre a aplicar una  política de reducció general de ràtios a totes les Illes a través de l’Acord Marc de 30 de setembre de 2015. Per això el curs passat ja es va planificar sobre 20 alumnes/aula per a quart d’infantil, es a dir, els infants de 3 anys que s’incorporen al sistema.

El curs 2017/18 també es manté aquesta política i es continua mantenint la mateixa ràtio per els alumnes que s’incorporaren l’any passat i que ara passen a 5è d’Infantil.  Morante ha explicat que “evidentment tenim situacions puntuals a zones concretes, però en general es manté aquesta ratio i pensam que podem complir amb els compromissos assumits”.

Plans específics d’escolarització

Entre les principals novetats del nou curs es troba l’increment del nombre de municipis que faran un procés d’escolarització equilibrada a través de convenis entre ajuntaments, conselleria, centres públics i centres concertats. Als quatre municipis del curs 2016/17 (Sa Pobla, Inca, Manacor i Porreres) s’hi afegeixen 6 municipis més: Alcúdia, Muro, Felanitx, Santanyí, Campos i Palma D.

Aquesta iniciativa contribueix a millorar l’equitat i permet evitar guetos socials i educatius gràcies a la coordinació de tota la xarxa de centres de cada municipi i a l’acció dels serveis socials i educatius tant dels ajuntaments com del Govern.

El nou curs també suposarà una nova zonificació a Palma, Calvià, Llucmajor i Sant Josep de Sa Talaia (Eivissa). Aquesta proposta de noves zones s’ha fet per atendre tants les necessitats expressades pels municipis com les de racionalitzar les rutes de transport escolar i s’han fet conjuntament amb els consells escolars municipals.

En el cas de Palma, s’han fet tres actuacions amb l’objectiu de millorar la coordinació i facilitar l’escolarització al Polígon de Llevant, Casa Blanca i Son Pisà. En el primer cas, s’ha passat de les adscripcions múltiples a les adscripcions directes dels IES Antoni Maura, Francesc de Borja Moll, Aurora Picornell i Josep Sureda i Blanes.

A Palma, s’ha adscrit el CEIP Casa Blanca a l’IES La Ribera i el CEIP Son Pisà  passa a ser d’adscripció múltiple als IES de Palma Centre i Palma Ponent.

En el cas de Calvià, s’ha adscrit el CEIP Ses Quarterades a l’IES Calvià i el CEIP Puig de na Morisca passa a tenir adscripció múltiple a l’IES Calvià i IES Son Ferrer.

El procés d’escolarització implica cada curs escolar més de 30 mil alumnes entre els processos d’admissió i adscripció a les etapes d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP. El procés d’admissió per a Infantil, Primària i ESO es farà del 2 al 12 de maig, del 5 al 30 de juny per a Formació Professional i per a Batxillerat del 26 al 30 de juny.