torna

Detall de la notícia

Imatge 2966332

Nous reptes per a l'educació de persones adultes

La Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat ha iniciat un procés participatiu per a l’elaboració d’un pla estratègic que estableixi les línies prioritàries de l’educació de persones adultes amb l’objectiu d’impulsar la formació permanent i l’adaptació dels CEPA a les noves demandes de la societat actual en el marc de l’estratègia europea 2020. Aquesta estratègia reconeix que per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, l’aprenentatge permanent i el desenvolupament de competències clau són aspectes imprescindibles per respondre a la crisi econòmica, l’envelliment de la població i l’àmplia estratègia econòmica i social de la Unió Europea. Per tot això, l’aprenentatge de persones adultes s’ha de considerar una inversió productiva, considerant els beneficis per a l’individu, la comunitat i la societat en general. En aquest sentit, s’ha de valorar l’aprenentatge al llarg de la vida com a eina fonamental per a l’ocupabilitat, la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.

Pla estratègic per a la millora als CEPA: una proposta de formació des de la pràctica

Una primera activitat d’aquest procés ha estat la realització del curs de formació Pla estratègic per a la millora als CEPA: una proposta de formació des de la pràctica, que va tenir lloc en el CEP de Palma Jaume Cañellas Mut del 5 al 27 de maig. Hi varen participar 30 docents de centres d’adults de totes les Illes i va ser clausurat per Maria F. Alorda,  directora general de Formació Professional i Formació del Professorat. En aquesta formació s’han treballat eines per analitzar la situació dels centres, plantejar objectius de millora i temporalitzar les actuacions, a més de dissenyar un conjunt d’indicadors per a l’elaboració d’un pla estratègic de centre.

El dia 9 de juny va tenir lloc una jornada participativa amb 3 representants de cada un dels CEPA de totes les Illes per a continuar aquest debat que finalitzarà amb unes jornades més àmplies que es preveuen als inicis del proper curs 2017-2018 amb participació d’altres agents implicats en l’educació de persones adultes: Universitat de les Illes Balears, consells insulars, ajuntaments i entitats del sector.

A partir dels debats que es duran a terme per mitjà d’aquestes accions, la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat elaborarà una proposta de pla estratègic per definir reptes i propostes d’acció de l’educació permanent de persones adultes. Aquest pla serà presentat a les organitzacions sindicals i al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) perquè en puguin fer les consideracions que trobin pertinents.