torna

Detall de la notícia

Imatge 2964450

Salut firma sengles convenis de col·laboració amb els col·legis d'advocats i d'economistes per atendre els consumidors afectats per les clàusules terra

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha firmat avui sengles convenis de col•laboració amb els representants de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de les Illes Balears i l’Il•lustre Col•legi d’Economistes de les Illes Balears per atendre els consumidors afectats per les clàusules terra i altres clàusules abusives incloses en els contractes de préstecs hipotecaris, que es calcula que són devers 80.000 a les Illes Balears. En el marc d’aquests convenis, les dues institucions facilitaran una llista de professionals disposats a ajudar el consumidor a detectar clàusules abusives en les escriptures de préstecs hipotecaris i a calcular les quantitats que els bancs han de retornar en concepte d’interessos indeguts. Els advocats, a més, oferiran una primera visita gratuïta.

La signatura ha tengut lloc a la seu de la Direcció General de Consum i hi han intervingut Martín Aleñar, degà del Col•legi d’Advocats, i Antoni Perelló, director de la Junta de Govern i responsable de la Comissió d'Acords de Col•laboració del Col•legi d’Economistes. També hi ha estat present Francesc Dalmau, director general de Consum, departament que ha impulsat la iniciativa.

Així, els convenis recullen que els interessos econòmics legítims de molts d’usuaris de préstecs i crèdits hipotecaris de les Illes Balears han estat vulnerats amb caràcter general els darrers anys amb la inclusió de clàusules terra en un gran nombre de contractes subscrits amb entitats financeres i altres clàusules abusives com la que obliga al consumidor a pagar totes les despeses de constitució del préstec hipotecari.
A més, recorden que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que les clàusules terra són abusives i que les entitats financeres, a més de no aplicar-les, han de retornar els doblers cobrats indegudament als consumidors des del principi de l’aplicació.

Igualment, els convenis recalquen que el Govern de l’Estat va aprovar el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules terra, norma que deixa en mans de les entitats financeres responsables de les clàusules terra la solució al problema que han generat.
Atesa la complexitat dels contractes de préstec i crèdit hipotecari, la Direcció General de Consum ha considerat necessari arribar a acords de col•laboració amb institucions especialitzades, els col•legis professionals d’Advocats i d’Economistes, que poden prestar ajuda als consumidors per a reclamar als bancs.

Així doncs, Consum atendrà en primera instància els consumidors i els informarà oportunament que si necessiten l’assessorament d’un lletrat en relació amb l’afectació de la clàusula terra o qualsevol altre clàusula abusiva en el seu préstec hipotecari existeix la col•laboració amb el Col•legi d’Advocats que posa a disposició dels consumidors una llista de col•legiats per atendre’ls en una primera consulta gratuïta per identificar possibles clàusules abusives.

El document preveu que, en cas que les parts convinguin d’acord mutu actuacions posteriors del lletrat, aquestes seran a càrrec del consumidor. Ambdues parts han de pactar lliurement els honoraris del servei que ha demanat el consumidor a l’advocat.

En el cas del Col•legi d’Economistes, també es facilitarà una llista de professionals, als quals es poden dirigir els consumidors per calcular els interessos indeguts que els ha cobrat el banc. Les actuacions que el consumidor acordi amb el col•legiat s’inseriran en la relació economista–client en el marc d’una prestació de serveis.

La Direcció General de Consum recorda als consumidors:

Què és una clàusula terra?
És una clàusula contractual que estableix un interès mínim que s’ha de pagar en les quotes de la hipoteca, encara que els interessos ordinaris acordats amb l’entitat financera estiguin per davall d’aquest mínim.

Com es pot saber si una persona té una clàusula sòl?
El més senzill és consultar el contracte hipotecari —que és distint de l’escriptura de compravenda de l’habitatge—, en el qual aquesta limitació a la baixada de l’interès terra aparèixer en l’apartat del tipus d’interès.

Què ha canviat?
Doncs que a Espanya, tot i que les clàusules es varen declarar nul•les mitjançant una sentència del Tribunal Suprem, la devolució es limitava a la data de la Sentència (2013) i no des de l’aplicació de la clàusula terra, com ha fixat ara el Tribunal Europeu.

Què poden fer les persones afectades?

  1. Cercar i preparar tota la documentació, especialment l’escriptura del préstec hipotecari.
  2. Reclamar la devolució de l’import directament al banc.
  3. Si el banc no torna els interessos indeguts, el consumidor es pot adreçar a la Direcció General de Consum o bé a una associació de consumidors, i també directament al Col•legi d’Advocats de les Illes Balears.