torna

Detall de la notícia

Imatge 2961533

22 cicles nous de formació professional per al proper curs, 9 dels quals són de nova implantació

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, acompanyat de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria Alorda, i del cap del Departament de Formació Professional, Lluc Mas, ha presentat avui l’oferta formativa de formació professional per al pròxim curs 2017-2018.

En total, el nou curs comptarà amb una oferta de 394 cicles formatius: 85 d’FP bàsica, 188 de grau mitjà i 121 de grau superior en totes les modalitats i règims. En el curs 2016-2017 s’han matriculat a alguna modalitat d’FP un total de 14.248 alumnes, 483 més que el curs anterior. Per nivells, hi ha matriculats 2.033 alumnes a FP bàsica, 7.297 a CFGM i 4.918 a CFGS.

March ha explicat que posar en marxa nous estudis d’FP és molt complex per les característiques d’aquests estudis i que s’està definint el mapa d’FP des d’una perspectiva mòbil i flexible per adaptar-se a les necessitats del mercat laboral de les Illes. A més, ha destacat l’impuls que s’està fent a través de #HistoriesFP d’exemples de casos reals de persones que han trobat una nova vida laboral a través de la formació professional. Maria Alorda ha insistit en l’objectiu d’adaptar els estudis al mercat i ha destacat la demanda de titulats de grau mitjà i superior a les empreses de les Illes. A més, ha recordat que s’ha duplicat la inversió en equipaments per a FP.

Cal tenir present que del total dels cicles formatius n’hi ha una part que es fan en la modalitat d’FP DUAL. Es tracta de 17 cicles, 6 de grau superior i 11 de grau mitjà. Per primera vegada s’ofereix FP DUAL a l’illa d’Eivissa amb els cicles de grau mitjà de Jardineria i floristeria (CIFP Can Marines) i de Cuina i gastronomia (IES Isidor Macabich). Actualment, l’oferta de DUAL està vinculada amb 170 contractes per a la formació i l’aprenentatge.

El curs 2017-2018 comptarà amb 9 cicles de nova implantació a les Illes Balears:

  • 3 d’FP bàsica: Aprofitament forestal, Accés i conservació d’instal·lacions esportives i Manteniment d’habitatges.
  • 2 de grau mitjà: Navegació i pesca litoral i Vídeo discjòquei i tècnic de so.
  • 4 de grau superior: Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions, Promoció de la igualtat de gènere, Anatomia patològica i citodiagnòstic i Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia. 

Des de dia 5 i fins dia 30 de juny està obert el procés d’admissió d’FP. Es pot consultar tota la informació a la plana web d’FP: http://fp.caib.es. La campanya #HistoriesFP s’està difonent a través de les xarxes socials de la Conselleria d’Educació i Universitat: https://www.facebook.com/EDUNIB/ i @EDUN_IB.

Oferta formativa per nivells

  • FP bàsica: 13 famílies professionals, amb 15 cicles formatius diferents. S’imparteix a 63 centres, 45 de Mallorca, 7 de Menorca, 10 d’Eivissa i 1 de Formentera.
  • Cicles formatius de grau mitjà (CFGM): enguany consta de 19 famílies professionals, amb 32 cicles formatius diferents. S’imparteix a 69 centres, 51 de Mallorca, 7 de Menorca, 10 d’Eivissa i 1 de Formentera.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS): hi trobam 17 famílies professionals amb 47 cicles formatius diferents. S’imparteix a 47 centres, 36 de Mallorca, 6 de Menorca i 5 d’Eivissa.
  • FP dual: per al curs 2017-2018 consta de 7 famílies professionals: Hoteleria i turisme, Administració i gestió, Electricitat i electrònica, Informàtica i comunicacions, Transport i manteniment de vehicles, Agrària i Comerç i màrqueting. En aquest sentit, a Eivissa s’oferten per primera vegada dos cicles de grau mitjà: Floristeria i jardineria i Cuina i gastronomia.

Nous cicles a totes les Illes

Els nous cicles es reparteixen entre les Illes. A Menorca, s’incorpora el cicle d’FP bàsica d’Informàtica i comunicacions a l’IES Biel Martí. Per altra banda, a l’IES Josep Maria Quadrado, el cicle d’FP bàsica de Fabricació i muntatge canvia de perfil i passa a ser de Manteniment d’habitatge, completant així la família d’Instal·lacions i manteniment. A més, també s’oferirà el grau superior de Dietètica a l’IES Josep Miquel i Guàrdia que s’oferirà amb alternança amb el de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia, és a dir, que un any s’oferirà el primer curs del GS i, a l’altre curs, el primer curs de GM. Finalment, el cicle superior de Guia, informació i assistències turístiques s’implantarà a l’IES Maria Àngels Cardona.

A Eivissa, el CIFP Can Marines canviarà la seva oferta de la família d’Agrària, ja que canviarà el GM de Producció agropecuària pel de GM de Producció agroecològica. Així mateix, es canviarà la modalitat del cicle de grau mitjà de Jardineria i floristeria, que passa de presencial a FP DUAL. D’altra banda, s’implantarà una nova família professional, la de Maritimopesquera, amb el  cicle de grau mitjà de Navegació i pesca del litoral. Finalment, s’implanta el GM de Cuina i gastronomia en modalitat d’FP DUAL a l’IES Isidor Macabich.

A Mallorca s’incorporen 3 cicles formatius d’FP bàsica, el d’Aprofitament forestal a l‘IES  Guillem Colom Casesnoves (com a canvi de perfil), el d’Accés i conservació d’instal·lacions esportives a l’IES Llorenç Garcías i Font, i el de Manteniment d’habitatge a l’IES Llucmajor (com a canvi de perfil). Es posen en marxa 3 cicles formatius de GM, el de Vídeo discjòquei i tècnic de so a l’IES Juníper Serra, i el de Sistemes microinformàtics en xarxa a l’IES Capdepera i a l’IES  Porto Cristo. En el cas de graus superior, hi haurà 6 cicles formatius nous, el d’Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions, al CIFP Nauticopesquera; el de Promoció de la igualtat de gènere, al CIFP Son Llebre (com a canvi de perfil); el d’Anatomia patològica i citodiagnòstic i Administració de sistemes informàtics en xarxa, a l’IES Francesc de Borja Moll; el de Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia, a l’IES Josep Maria Llompart; i el d’Animació d’activitats físiques i esportives a l’IES Llorenç Garcías i Font (com a canvi de perfil).

Oferta nova de cicles formatius per al curs 2017-2018

 

ILLA

CICLE FORMATIU

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CENTRE EDUCATIU

Eivissa

CFGM de Navegació i pesca litoral

Maritimopesquera

CIFP Can Marines

CFGM Jardineria i floristeria (DUAL)

Agrària

CIFP Can Marines

CFGM Producció agroecològica

Agrària

CIFP Can Marines

CFGM Cuina i gastronomia (DUAL)

Hoteleria i turisme

IES Isidor Macabich

Mallorca

FPB Aprofitament forestal

Agrària

IES Guillem Colom Casesnoves

FPB Accés i conservació d’instal·lacions esportives

Activitats físiques i esportives

IES Llorenç Garcías i Font

FPB  Manteniment d’habitatge

Instal·lació i manteniment

IES Llucmajor

CFGM Sistemes microinformàtics en xarxa

Informàtica i comunicacions

IES Capdepera

CFGM  Vídeo discjòquei i tècnic de so

Imatge i so

IES Juníper Serra

CFGM Sistemes microinformàtics en xarxa

Informàtica i comunicacions

IES Porto Cristo

CFGS Organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions

Maritimopesquera

CIFP Nauticopesquera

CFGS en Promoció de la igualtat de gènere

Serveis socioculturals a la comunitat

CIFP Son Llebre

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

Informàtica i comunicacions

IES Francesc de Borja Moll

CFGS  Anatomia patològica i citodiagnòstic

Sanitat

IES Francesc de Borja Moll

CFGS en Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia

Arts gràfiques

IES Josep Maria Llompart

CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives

Activitats físiques i esportives

IES Llorenç Garcías i Font

Menorca[1]

FPB Informàtica i comunicacions

Informàtica i comunicacions

IES Biel Martí

FPB  Manteniment d’habitatge

Instal·lació i manteniment

IES Josep Maria Quadrado

CFGS Dietètica (LOGSE)

Sanitat

IES Josep Miquel i Guàrdia

CFGS Guia, informació i assistències turístiques

Hoteleria i turisme

IES Maria Àngels Cardona

ILLA

CICLE FORMATIU[2]

FAMÍLIA PROFESSIONAL

CENTRE EDUCATIU

Mallorca

CFGM Carrosseria (DUAL)

Transport i manteniment de  vehicles

IES Manacor

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (DUAL)

Electricitat i electrònica

IES Politècnic

 

  • FPB: formació professional bàsica
  • CFGM: cicle formatiu de grau mitjà
  • CFGS: cicle formatiu de grau superior

 
[1] Aquests cicles formatius estan condicionats al nombre de preinscripcions.

[2] Aquests cicles formatius no són nous. Però s’ofereixen amb alternança, és a dir, s’ofereixen un any sí i un any no. El curs 2016-2017 no s’oferien, però el proper curs 2017-2018 s’oferiran.