torna

Detall de la notícia

Imatge 2961420

Salut convoca els ajuts per a persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que varen contreure l'hepatitis C com a conseqüència d'una transfusió sanguínia

La Conselleria de Salut ha aprovat la convocatòria d'ajuts socials per a les persones amb hemofília o altres coagulopaties congènites que hagin desenvolupat l’hepatitis C com a conseqüència d'haver rebut un tractament amb concentrats de factors de coagulació en l’àmbit sanitari públic de les Illes Balears.

El virus de l'hepatitis C (VHC) es va identificar a mitjan 1989 però fins a l'any 1990 no es va disposar dels mitjans tècnics adequats per prevenir-ne la transmissió a través de la sang i de productes hemoderivats en forma d’un test de detecció d'anticossos del VHC, que es va començar a aplicar amb caràcter obligatori en totes les unitats de sang o plasma extretes en els bancs de sang.

Davant d'aquestes circumstàncies, la Conselleria de Salut ha aprovat, per qüestions d'equitat, una convocatòria d'ajuts socials per a les persones afectades, amb un import màxim de 216.364,32 euros, que es distribuirà en dues anualitats (2017 i 2018). La Resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes s’ha publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d’avui (BOIB núm. 70, de 8 de juny).

D'acord amb el cens definitiu d'afectats en aquesta comunitat, són 18 les persones que podran beneficiar-se d'una ajuda de 12.020,24 € (en dues anualitats de 6.010,12 €).

Els ajuts que es convoquen amb aquesta resolució són compatibles i complementaris amb els que pugui atorgar o haver atorgat l'Administració de l'Estat a l'empara de la Llei 14/2002, de 5 de juny. No són compatibles, en canvi, amb altres que hagi pogut obtenir la persona beneficiària pel mateix concepte en una altra comunitat autònoma.

Les sol•licituds s'han d’adreçar a la Secretaria General de la Conselleria de Salut.  El termini per presentar les sol•licituds és de trenta dies hàbils, comptadors a partir de demà, divendres 9 de juny, l'endemà d’haver-se publicat en el BOIB.